Artykuły eksperckie

9 czerwca 2009

Rynek CSR rośnie

Autorka: Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska FOB

Czeka nas rok prawdy. Konieczność cięć budżetowych pokaże, w których firmach CSR był modą jednego sezonu zamiast elementem strategii biznesowej.

5 czerwca 2009

Relacja z konferencji 28.05.2009

Relacja z konferencji – Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) i Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w zakresie tworzenia platformy i współdziałania na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce.

30 kwietnia 2009

Raport CSR elementem wizerunku firmy

Autor: Agnieszka Remlinger, Specjalista ds. PR i Marketingu

Opublikowany niedawno Raport "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2008. Dobre praktyki" skłania do różnych refleksji nt. kondycji CSR w Polsce, również na temat raportowania działań firm z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

8 kwietnia 2009

Rola PR w kryzysie…

Iwona Kuraszko

Jaką rolę powinien pełnić PRowiec nie tylko w stosunku do firmy, ale i wobec społeczeństwa? Jaka jest rola PR-owca w społeczeństwie? Co oznacza jego społeczna odpowiedzialność? Tymi pytaniami J. Olędzki rozpoczął pierwsze spotkanie z cyklu „Debaty PR” na Uniwersytecie Warszawskim, które odbyło się 20 lutego br.

17 marca 2009

Jak przeżyć cięcia budżetowe: zrób więcej CSR mając mniej środków

Karolina Szlasa

Doug Cahn i Patrick Neyts przedstawiają siedem kroków dla tych marek, które chcą zyskać większą wartość z działań CSR w czasach kryzysu.

Typ artykułu

Obszar tematyczny