Artykuły eksperckie

26 sierpnia 2010

Zrównoważony rozwój a kapitał ludzki

Iwona Kuraszko

W czasach, gdy coraz bardziej zwraca się uwagę na rozwój kapitału społecznego, zasady odpowiedzialności w stosunku do pracowników są kluczowym czynnikiem. Dobre warunki pracy i przyjazna atmosfera pomiędzy pracownikami bezpośrednio wpływają na kreatywność, skuteczność i lojalność pracowników.

Typ artykułu

Obszar tematyczny