Artykuły eksperckie

30 września 2009

Raportowanie społeczne – dobrowolne czy obowiązkowe?

Firmy powinny raportować, nie czekając na narzucone z góry sankcje prawne, a same raporty traktować jako inwestycję, która sądząc po trendach rynkowych, w niedalekiej przyszłości na pewno się opłaci. Prowadzenie firmy zgodnie ze strategią społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR), stało się standardem funkcjonowania przedsiębiorstw w dzisiejszym świecie.Wzrastająca świadomość o wpływie sektora biznesu na społeczeństwo, w którym funkcjonuje, powoduje, że zdecydowana większość dużych firm i coraz więcej tych, z sektora małych i średnich przedsiębiorstw uwzględnia interesy społeczne podczas prowadzenia własnej działalności.

24 września 2009

Anatomia społecznie odpowiedzialnego inwestowania

Autor: Natalia Ćwik, Menedżerka ds. Zarządzania Wiedzą, FOB

„Jesteśmy przekonani, że w długim horyzoncie czasu lepsze zyski z inwestycji osiągane są dzięki spółkom, które są dobrze zarządzane i które stosują odpowiedzialne praktyki.” Alain Dromer, Dyrektor Naczelny, Aviva Investors

18 września 2009

Z perspektywy czasu: kryzys finansowy a inwestycje społecznie odpowiedzialne

Relacja z panelu Rozmowy o Odpowiedzialnym Biznesie, 8 września 2009 „Z perspektywy czasu: kryzys finansowy a inwestycje społecznie odpowiedzialne” W panelu udział wzięli: Magdalena Krukowska (Forbes) – moderatorka panelu, Halina Frańczak (Deloitte) – Dyrektor Marketingu i PR, Andrzej Gładysz (Aviva PTE) – Członek Zarządu, Tomasz Bujak (Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych) – Przewodniczący Oddziału regionalnego Stowarzyszenie Inwestorów…

21 sierpnia 2009

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie zaopatrzeniem – jak działać właściwie na rzecz wszystkich

Autorzy: Michael Stanly, Bruce Thelen
Tłumaczenie: Karolina Szlasa

Kierownicy działów zamówień często napotykają problemy z pogodzeniem celów biznesowych takich, jak zwiększanie efektywności, obniżanie kosztów, poprawianie wyników – z właściwym działaniem na rzecz społeczeństwa – ochroną środowiska i zasobów oraz sprawiedliwym traktowaniem ludzi.

5 sierpnia 2009

Rola mediów w programach społecznej odpowiedzialności firm

Autor: Ewa Hope, docent Politechniki Gdańskiej, Pełnomocnik Dziekana WZiE ds Public Relations

„Wszystkie media istnieją po to, by wprowadzić do naszego życia sztuczną percepcję i przypadkowe wartości” [1]

Większość osób zajmujących się w Polsce pracami z zakresu public relations, utożsamia je z media relations. Przekonanie to jest oparte na wąsko rozumianej definicji PR, a mianowicie, że są to działania mające na celu kreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. Dodatkowo, powszechnie funkcjonująca wiara w wszechmocność mediów, a raczej w ich nieograniczoną wręcz moc sprawczą wzmacnia to przekonanie. Jeśli więc coś zaistnieje w mediach, a  jeśli uprzednio uda się media – różnymi sposobami – przekonać do emisji informacji pokazującej daną firmę w pozytywnym świetle, to z punktu widzenia PR-owców  cel został osiągnięty: informacja obiektywna – bo za taką uchodzi informacja odredakcyjna –  powinna wpłynąć na sposób postrzegania przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia natomiast odbiorców tych informacji, efekty takich działań niekoniecznie muszą być pozytywne, a informacja pochodząca z mediów nie zawsze uważana jest za obiektywną. 

Typ artykułu

Obszar tematyczny