Artykuły eksperckie

19 marca 2024

Nadchodzą zmiany w zakresie odpowiedzialności za raporty ESG

Robert Adamczyk

Najważniejsze w międzynarodowym raportowaniu jest zaufanie do informacji, klienta oraz podwykonawców. Dlatego standardy będą ewoluowały, a odpowiedzialność cywilnoprawna zarządów wzrośnie.

22 grudnia 2023

Punkty zwrotne dla ESG w 2023 roku

Maria Krawczyńska-Kaczmarek

W ubiegłym roku mogliśmy zaobserwować dużą dynamikę na polu regulacji ESG, zwłaszcza w odniesieniu do Unii Europejskiej. Wśród punktów zwrotnych warto wskazać na m.in. opublikowanie pierwszego zestawu ESRS, wstępne porozumienie Rady i Parlamentu Europejskiego ws. dyrektywy CSDD dotyczącej należytej staranności czy przyjęcie pozostałych czterech celów środowiskowych Taksonomii UE oraz opartego na niej standardu zielonych obligacji UE.

16 listopada 2023

Zielone obligacje a raportowanie ESG

Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Sektor finansowy wymaga i premiuje – inwestorzy wybierają spółki z transparentnym zarządzaniem kwestiami ESG. Wiele spółek przeżywa ogromne przemiany i nie jest możliwe, aby całościowa transformacja wydarzyła się jutro, potrzeba czasu, to jest proces. Potrzeba też rzetelnej i przejrzystej komunikacji z rynkiem. Raportowanie ESG jest jednym z narzędzi tej komunikacji, które w zunifikowany sposób pokazuje cele i osiągany na drodze do nich postęp.

31 października 2023

Nowe regulacje obejmujące wpływ firm a świadomość wyzwań środowiskowych

Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Często mierzymy się z pytaniem, czy te regulacje mają pomóc, czy dodają pracy i obowiązków administracyjnych. Trzeba to jasno przyznać, że w zakresie zrównoważonej transformacji, klimatu i sustainability potrzeba regulacji, bo sama dobra wola, jak widać, nie wystarczyła do tego, żeby zatrzymać postępujące nierówności czy kryzys klimatyczny

Typ artykułu

Obszar tematyczny