Artykuły eksperckie

15 marca 2024

Co się dzieje w wolontariacie i wolontariacie pracowniczym? [prasówka #02/2024]

Karol Krzyczkowski

Czy każdy może zostać wolontariuszem? Gdzie się zgłosić? Które grupy potrzebują pomocy? Jak zdobyć granty na taką formę pomagania innym? Podpowiedzi w nowej prasówce.

20 grudnia 2023

Planowanie wolontariatu w organizacji

Karol Krzyczkowski

Ustawa gwarantuje wolontariuszom określone świadczenia. Część z nich jest oznaczona jako świadczenie obowiązkowe, ale niektóre z nich zależą od dobrej woli organizatora, który może je zapewnić, ale nie musi tego robić. Dla potrzeb tego zestawienia wziąłem pod uwagę tylko „pakiet obowiązkowy”

30 listopada 2023

Mądre pomaganie nastawione na eliminację przyczyn

Karol Krzyczkowski

Mądre pomaganie to pomaganie skupione na efektywności, celowości i na tym, by wyeliminować przyczyny, zamiast walczyć ze skutkami. Ważne jest to, żeby po zakończonej pomocy nastąpiła pewna trwała zmiana, dzięki której podobna pomoc już nie będzie potrzebna

10 lipca 2023

Wywiad z Natalią Saratą, socjolożką, społeczniczką, trenerką antywypaleniową

Karol Krzyczkowski, Natalia Sarata

Co już wiemy o wypaleniu w wolontariacie? Czy jest to coś, na co trzeba szczególnie zwracać uwagę, pracując społecznie, czy raczej jest to na tyle rzadkie zjawisko, że nie ma co demonizować?

1 lipca 2023

Odpowiadanie na potrzeby wolontariuszy jako element efektywnej strategii

Karol Krzyczkowski

Na bazie reakcji wolontariuszy na nasze propozycje i komunikaty możemy wywnioskować, co jest dla nich ważne. Możemy to wykorzystać w indywidualnych rozmowach, motywowaniu ich do podejmowania kolejnych, dobrze dobranych wyzwań. Inaczej będziemy zachęcać osoby, które potrzebują uznania, a inaczej te, które szukają przynależności

14 czerwca 2023

Wolontariat pracowniczy nie tylko na rzecz beneficjentów – studium przypadku

Karol Krzyczkowski

Działanie opisane w ramach studium przypadku jest łatwe do wdrożenia i możliwe do elastycznego wdrożenia w ramach praktycznie każdej akcji wolontariatu pracowniczego. Jednak bardzo rzadko spotykamy się z takimi działaniami chociażby w opisach dobrych praktyk. Dlatego zdecydowaliśmy się podzielić nim z nadzieją, że przyda się wszystkim koordynator(k)om wolontariatu pracowniczego.

31 maja 2023

Kryzys klimatyczny – musimy być gotowi na nowe wyzwania

Agnieszka Kłopotowska

Z roku na rok w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce” publikowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu możemy znaleźć coraz więcej przykładów działań na rzecz środowiska naturalnego realizowanych przez firmy. Z satysfakcją zauważamy spadek inicjatyw jednorazowych na rzecz rozwiązań strategicznych i systemowości.

22 grudnia 2022

W TOK FM o wolontariacie pracowniczym

Karol Krzyczkowski

W wolontariacie pracowniczym możemy wskazać trzy podstawowe dziedziny, w których wsparcie może być okazane przez pracodawcę.

5 grudnia 2022

Ubezpieczenie NNW wolontariuszy w wolontariacie pracowniczym – interpretacja warta przeczytania w 2022 i 2023

Karol Krzyczkowski

Obowiązek zapewnienia ubezpieczenia wolontariuszowi wynika wprost z zapisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przepis ten nie byłby trudny w interpretacji, gdyby nie zwrot “zobowiązany jest zapewnić” który w środowisku wolontariackim jest interpretowany wprost, jako obowiązek wykupienia polisy NNW dla wolontariusza przez korzystającego.

21 października 2022

Wolontariat w szkole. Od czego zacząć?

Karol Krzyczkowski

Przysłowie mówi: „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”. Jeśli więc chcemy mieć aktywne społecznie i obywatelsko społeczeństwo, to musimy w nie inwestować już na etapie szkoły.

Typ artykułu

Obszar tematyczny