Artykuły eksperckie

22 maja 2024

Potrzebne jest ujednolicenie danych ESG

Robert Adamczyk

Raportowanie ESG jest niezbędne w celu ukierunkowania finansów na zielone inwestycje. Nie jest czymś nowym, ale doszliśmy do etapu rozwoju, gdzie potrzebne jest ujednolicenie danych.

22 maja 2024

Raportowanie będzie się rozszerzało na kolejne podmioty 

Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Raportowanie będzie się rozszerzało, jeśli chodzi o zakres. Spółki już objęte wymogami będą pytały o dane swoich dostawców, partnerów biznesowych i kontrahentów.

6 maja 2024

Skończyła się „zabawa w raportowanie”

Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Transparentność i odpowiedzialność korporacyjna nabierają nowego znaczenia, a przedsiębiorstwa stają przed wyzwaniem adaptacji do nowych warunków raportowania zrównoważonego rozwoju.

5 marca 2024

Należyta staranność w łańcuchu dostaw zyskuje na znaczeniu

dr Daniel Kiewra

Łańcuchy wartości znajdują się poza podstawową działalnością firmy, więc stwarzają jedną z najwyższych ekspozycji na zgodność z ESG i generują szereg ryzyk dla firmy

24 stycznia 2024

Trendy ESG w 2024 roku

Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Należy spodziewać się, że coraz więcej uwagi zostanie poświęcone tematyce należytej staranności, co oczywiście związane jest ze spodziewanym przyjęciem dyrektywy CSDD. Tym samym będzie rosła rola edukacji w ramach łańcuchów dostaw – czy szerzej – łańcuchów wartości. CSDDD swoimi zapisami obejmie przede wszystkim największych graczy na rynku, jednak pośrednio wpłynie także na funkcjonowanie wielu małych i średnich firm, stanowiących przecież znakomitą większość sektora przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej.

21 stycznia 2024

Edukacja w łańcuchu wartości kluczem do sukcesu zrównoważonej transformacji

Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Duże firmy będą wymagały szeregu wiarygodnych danych, za pomocą których będą mogły ocenić, czy np. ich dostawca stosuje odpowiednie praktyki z zakresu zrównoważonego rozwoju. Podmioty z sektora MŚP już dziś powinny więc przygotować się na potrzeby swoich partnerów biznesowych, zwłaszcza tych objętych bezpośrednio nowymi regulacjami dotyczącymi ESG.

16 listopada 2023

Zielone obligacje a raportowanie ESG

Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Sektor finansowy wymaga i premiuje – inwestorzy wybierają spółki z transparentnym zarządzaniem kwestiami ESG. Wiele spółek przeżywa ogromne przemiany i nie jest możliwe, aby całościowa transformacja wydarzyła się jutro, potrzeba czasu, to jest proces. Potrzeba też rzetelnej i przejrzystej komunikacji z rynkiem. Raportowanie ESG jest jednym z narzędzi tej komunikacji, które w zunifikowany sposób pokazuje cele i osiągany na drodze do nich postęp.

31 października 2023

Nowe regulacje obejmujące wpływ firm a świadomość wyzwań środowiskowych

Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Często mierzymy się z pytaniem, czy te regulacje mają pomóc, czy dodają pracy i obowiązków administracyjnych. Trzeba to jasno przyznać, że w zakresie zrównoważonej transformacji, klimatu i sustainability potrzeba regulacji, bo sama dobra wola, jak widać, nie wystarczyła do tego, żeby zatrzymać postępujące nierówności czy kryzys klimatyczny

14 października 2023

Kogo dotyczy rewolucja ESG?

Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Na odpowiedzialność biznesu wobec zrównoważonego rozwoju należy patrzeć jak na licencję na działanie. W stosunku do pracowników, społeczeństwa i osób, które oczekują korzystania ze wspólnych zasobów w uczciwy sposób

1 września 2023

Dyrektywa CSRD zwiększa wartość raportowania pozafinansowego

Monika Kulik

Dane niefinansowe będą traktowane tak jak finansowe: będą miały taką samą wagę, podlegały takiemu samemu procesowi weryfikacji, audytowania. Muszą więc mieć odpowiednią jakość, być rzetelne i wiarygodne

Typ artykułu

Obszar tematyczny