Artykuły eksperckie

7 sierpnia 2023

Wybór nieruchomości biurowej a realizacja strategii zrównoważonego rozwoju – case study Grupy PZU i spółki biurowej Skanska

dr Agnieszka Koryś-Matusiak, Elżbieta Rotblum

1 czerwca 2022 roku PZU oficjalnie odebrał klucze do budynku PZU Park (poprzednio Generation Park Y) przy rondzie Daszyńskiego w Warszawie. Tym samym przeprowadzka największej instytucji finansowej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej stała się faktem. Grupa PZU przeniosła swoją siedzibę z  warszawskiego biurowca Tower do 140-metrowej wieży wybudowanej przez Skanska. Wcześniejsza lokalizacja, służąca PZU przez…

1 marca 2023

Biznes potrzebuje wyspecjalizowanych pracowników działu ESG

Miłosz Marchlewicz

Potrzeba fachowców o szerokiej wiedzy i holistycznym spojrzeinu na organizację z punktu widzenia np. etyki biznesu czy aktywizmu korporacyjnego. Widać lukę kompetencyjną wśród osób już zatrudnionych w firmach, od niedawna odpowiedzialnych także za ESG, a przez wiele lat pracujących i dotychczas rozwijających się zawodowo w obszarach takich jak komunikacja i marketing, public affairts czy HR

28 lutego 2023

Raport Rynku Prawniczego 2022/2023

Marzena Strzelczak

Raport przygotowany przez firmę Supesu Recruitment ma na celu przybliżenie sytuacji na rynku prawniczym (kancelaryjnym i in-house’owym) w minionym roku. Inicjatorzy badania za cel postawili sobie odpowiedź na pytanie: “Jak być atrakcyjną organizacją w oczach prawników_czek w roku 2023”. Zbadano m. in. kwestie wynagrodzeń, benefitów (otrzymywanych i pożądanych), trybu pracy, sytuacja kobiet na rynku czy ESG.

1 lutego 2022

Marzena Strzelczak w TVN24 o dyskryminacji ze względu na wiek

Marzena Strzelczak

To jak rekrutujemy jest funkcją tego, w jakim społeczeństwie żyjemy. (…) Świadomość i potrzeby dotyczące równych szans w miejscu pracy to trend, który się budzi – w szczególności, gdy pytamy o zatrudnienie.

29 stycznia 2022

W „Czwórce” o wyzwaniach zrównoważonego rozwoju w sektorze mody

Miłosz Marchlewicz

Biznes i otoczenie biznesu zauważa pozytywną rolę regulacji dotyczących zrównoważonego rozwoju. Jak wynika z badań, które zrealizowaliśmy jako FOB, to regulacje są motorem napędowym zrównoważonego rozwoju i narzędziem dla osób, które odpowiadają za konkretne procesy w firmach

29 czerwca 2021

Zielona i cyfrowa transformacja

Andrea Bittnerova

Pandemia COVID-19 uświadomiła przedsiębiorcom pilną konieczność zrewidowania strategii ukierunkowanych na pracowników.

25 czerwca 2021

Świetna firma na trudne czasy

Aby móc elastycznie działać, organizacja musi mieć na pokładzie ludzi z wysokim morale, obdarzających zaufaniem swoją firmę i gotowych do stawiania czoła nowym sytuacjom.

22 lutego 2021

Jaki był rok 2020 w wolontariacie pracowniczym?

Karol Krzyczkowski

O ile sama pandemia jest zjawiskiem dramatycznym, ciągnącym za sobą wiele negatywnych zjawisk, o tyle jej wpływ na działania społeczne można ocenić jako mobilizujący. Rok 2020 był dla wolontariatu pracowniczego rokiem przełomowym.

26 sierpnia 2020

Automatyzacja rynku pracy i rewolucja edukacyjna

Alek Tarkowski

Ogólny krajobraz przemian rynku pracy pod wpływem nowych technologii został w ostatnich latach dobrze naszkicowany przez wiele globalnych raportów. Połowa zawodów i połowa czasu pracy może ulec automatyzacji, przy jednoczesnym rosnącym zapotrzebowaniu na „cyfrowy talent” – specjalistów zdolnych tworzyć rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję i powiązane technologie na potrzeby gospodarki wchodzącej w fazę 4.0.

19 sierpnia 2020

„Praca zdalna pozostanie dużo bardziej powszechna, niż miało to miejsce przed pandemią”

Marzena Strzelczak

Wiele wskazuje na to, że praca zdalna pozostanie dużo bardziej powszechna, niż miało to miejsce przed pandemią.

Typ artykułu

Obszar tematyczny