Artykuły eksperckie

6 czerwca 2024

Różnorodność w pracy a zaangażowanie zespołu

Marzena Strzelczak

W otwartych na różnorodność miejscach pracy uwzględnia się potrzeby, możliwości oraz ograniczenia kobiet i mężczyzn. Chodzi o to, żeby wykorzystać pełen potencjał wszystkich osób.

9 lutego 2024

Kobiety 50+ na rynku pracy

Marzena Strzelczak

Widać rosnącą grupę pracodawców, którzy interesują się zatrudnieniem osób 50+. To przede wszystkim sektor usług opiekuńczych i handlu, natomiast w innych sektorach to jednak jeszcze kwestia przyszłości. Niestety, bo to ze stratą dla firm i pracowników, a szerzej – dla gospodarki i społeczeństwa.

18 grudnia 2023

Podziały pokoleniowe barierą na drodze do spójności społecznej

Marzena Strzelczak

Warto przyjrzeć się temu, jakie stereotypy stoją za powszechnie wykorzystywanymi podziałami na generacje i etykietkami pokoleniowymi, oraz zastanowić się, co tracimy, opierając się na wpisanych w nie założeniach. To zachęta, by sięgać głębiej, badać i oceniać rzeczywiste potrzeby, motywacje, mocne i słabe strony ludzi w różnym wieku

25 sierpnia 2023

Skąd pomysł na suplement DINC Creative?

Marzena Strzelczak

Punktem wyjścia było dostrzeżenie wagi tematu narracji czy komunikacji oraz promocji produktów i usług, a także budowania wizerunku organizacji. Uznając prawo, a nawet obowiązek zadbania, by komunikacja firmy była spójna z tym, co faktycznie dzieje się wewnątrz organizacji, a nie tylko diversitywashingiem, trzeba też przyjąć odpowiedzialność właśnie za narracje

16 czerwca 2023

Jak uniknąć ryzyka pinkwashingu?

Marzena Strzelczak

Aby uniknąć ryzyka pinkwashingu, warto współpracować z organizacjami, które często od wielu lat zajmują się danym tematem i mają dogłębną, praktyczną wiedzę w zakresie potrzeb tego środowiska

24 marca 2023

Która droga prowadzi do większego zaangażowania kobiet w procesy zarządcze?

Marzena Strzelczak

Ważne, by poza procedurami pracodawcy postawili na edukację i szkolenia, by patrzyli na temat szeroko. Programy wspierające równość płci muszą być programami nie tylko na rzecz kobiet, ale w interesie kobiet i mężczyzn, na rzecz budowania włączającej organizacji, z zaangażowaniem wszystkich, a nie tylko połowy zatrudnionych

7 lutego 2023

Dekada zarządzania różnorodnością w Polsce. Regres czy postęp?

Marzena Strzelczak

W styczniowym numerze miesięcznika „Personel & Zarządzanie” ukazał się raport z komentarzami Marzeny Strzelczak, prezeski, dyrektorki generalnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynującego Kartę Różnorodności w Polsce, członkini zarządu CSR Europe, i dr hab. Ewy Lisowskiej, profesorki Szkoły Głównej Handlowej, do badania przeprowadzonego z okazji obchodów dziesięciolecia Karty Różnorodności w Polsce.

31 stycznia 2023

Dekada zarządzania różnorodnością w Polsce

Marzena Strzelczak

Widać więc, że mimo iż wiele przedsiębiorstw jest raczej na początku drogi związanej ze strategicznym podejściem do DEI, to stosunkowo duża jest świadomość tego, że bycie bardziej otwartym na różnorodność po prostu się opłaca. Firmy zauważają, że dzięki temu mogą lepiej budować przewagę konkurencyjną, być bardziej atrakcyjnym pracodawcą

18 stycznia 2023

Godzenie obowiązków rodzinnych i zawodowych

Marzena Strzelczak

Podczas gdy opieka utożsamiana jest głównie z zajmowaniem się dziećmi, to w starzejącym się społeczeństwie coraz szybciej rosną wyzwania związane z opieką nad dorosłymi osobami zależnymi

28 czerwca 2022

Zarządzanie różnorodnością jako wyraz troski o rozwój firmy i zatrudnionych

Patrycja Kamionek, Miłosz Marchlewicz

Różnorodność i inkluzja powoli przestają być terminami rozpoznawalnymi wyłącznie przez garstkę osób śledzących najnowsze trendy CSR i HR. Świadczą o tym coraz liczniej pojawiające się publikacje, debaty i spotkania poświęcone tej tematyce. Rośnie także grono pracodawców, którzy dołączyli do Karty Różnorodności – międzynarodowej inicjatywy koordynowanej w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Firmy coraz częściej zdają sobie także sprawę z oczekiwań społecznych.

Typ artykułu

Obszar tematyczny