Artykuł ekspercki

84% finansistów uważa zasady odpowiedzialnego biznesu za niezwykle istotne…

20 sierpnia 2010

Autorka: Iwona Kuraszko, menedżer ds. Badań i Rozwoju

Jak firmy zarządzają swoimi ‘etycznymi wynikami’ i jakie ma to znaczenie dla ogólnego obszaru finansów?

Badanie przeprowadzone przez CIMA* i Institute of Business Ethics na 1300 ankietowanych profesjonalnych menedżerów pracujących w branży finansowej pokazało jak duża ilość z nich popiera idee odpowiedzialnego biznesu. 68% badanych uważa, że kwestie ekologiczne będą coraz istotniejszymi, w 79% badanych firm podejmuje się działania mające na celu zmniejszanie ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne (np. recycling, oszczędzanie energii, zmniejszenie ilości podróży międzynarodowych).Oparty na badaniu raport „Managing Responsible Business”, przygotowany przez powyższe organizacje, wyjaśnia jak firmy zarządzają swoimi ‘etycznymi wynikami’ i jakie ma to znaczenie dla ogólnego obszaru finansów.Pobierz raport:
www.cimaglobal.com

Główne konkluzje raportu zawierają:

  • Wyzwania dla biznesu
  • Priorytetyzowanie najważniejszych obszarów
  • Kontekst ekologiczny
  • Zarządzanie etyką biznesu
  • Angażowanie zespołu w firmie
  • Dylematy i doświadczenia związane z etycznymi konfliktami

Cóż, badanie wskazuje na pewien problem – 84% menedżerów rozumie odpowiedzialny biznes jako ważny obszar zarządzania strategicznego w firmie, jednak tylko 30% z nich stosuje te zasady w praktyce. Najprawdopodobniej jest to związane z brakiem konkretnej, biznesowej wiedzy jak wdrażać CR (ang. corporate responsibility) do codziennych działań, do strategii, aby osiągnąć zadowalający efekt ekonomiczny. Kto ma przygotować takich specjalistów od wdrażania zasad CSR? Czy programy nauczania w szkołach biznesowych wystarczą? Czy są wystarczająco dobre?

Źródła:
Managing responsible business
Finance workers’ see business ethics as increasingly important

 

* CIMA – Chartered Institute of Management Accountants

Autorzy