Artykuł ekspercki

22. edycja Kompendium CSR z udziałem Marzeny Strzelczak, prezeski Forum Odpowiedzialnego Biznesu

1 lipca 2020

Ukazała się 22. edycja Kompendium CSR. W gronie autorek i autorów tekstów jest także Marzena Strzelczak, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Komentarz Marzeny Strzelczak, prezeski i dyrektorki generalnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu, dotyczy aktualnych priorytetów w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju zarówno dla biznesu, jak i administracji oraz społeczeństwa obywatelskiego.

– Sytuacja powoli się stabilizuje, choć nadal towarzyszy nam niepewność. Po pierwszym sprawdzianie z szybkości i odpowiedzialności firm czeka nas kolejny, dotyczący zobowiązań podjętych przed pandemią, m.in. relacji z zatrudnionymi, przejrzystości czy ochrony środowiska – pisze Marzena Strzelczak, prezeska FOB.

W publikacji znalazła się także informacja o Targach CSR online, które odbędą się w dn. 5 – 9 października br. Czytaj więcej >>

Zostań wystawcą 8. Targów CSR >>

Najnowsze wydanie „Kompendium CSR” ukazało się 1 lipca w e-prenumeracie „Gazety Wyborczej” oraz na wyborcza.pl. Publikację można pobrać tutaj >>

 

Autorzy

Marzena Strzelczak

Marzena Strzelczak

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku. Od końca 2015 roku odpowiada także za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej.

Ekspertka w zakresie komunikacji i CSR, coach ICC. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dużych grupach kapitałowych, w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz w sektorze energetycznym m.in. jako menedżerka/dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej, pełnomocniczka Zarządu ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, szefowa zespołu dialogu ze społecznościami lokalnymi, członkini zarządu korporacyjnej fundacji.

Na co dzień koordynuje program Karta Różnorodności i zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów Forum w wyjątkowym gronie kreatywnych indywidualistów, doskonałych również w pracy zespołowej.

Absolwentka polonistyki UW, studiów podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie w Cambridge.

Prywatnie, nie wyobraża sobie życia bez przyjaciół i czytania.