Sylwia Chutnik

Działa na rzecz praw człowieka od 1995 roku. Była wolontariuszką Amnesty International. Zaangażowana w ruch feministyczny: nieformalną grupę Emancypunx (1996-2001), Porozumienie Kobiet 8 Marca (2000-2015). Pracowała w Fundacji Feminoteka. Inicjatorka i prezeska Fundacji Mama działającej na rzecz poprawy sytuacji matek w Polsce (2006-2016). Współpracowała z ponad 20 organizacjami pozarządowymi.

Doktor nauk humanistycznych. Absolwentka Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją animacja kultury oraz Gender Studies w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Wykładała na Uniwersytecie Warszawskim i SWPS w Warszawie. Wykłady gościnne i udział w konferencjach: Uniwersytet Bard w Jeruzalem, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, a także Uniwersytet Dzieci i Uniwersytet Trzeciego Wieku w Warszawie.