Susanna Romantsova

Liderka ds. Różnorodności, Równego Traktowania i Kultury Przynależności w IKEA. Odpowiada za budowanie włączającego miejsca pracy oraz za integracje wszystkich wymiarów różnorodności z praktykami biznesowymi. Współtwórczyni inicjatyw Urlop Ojcowski IKEA, Smalandia na Żądanie, Diversity Days oraz podejścia włączającego przywództwa w zarządzaniu. Absolwentka Uniwersytetu SWPS, ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia kliniczna. Od 10 lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie praw człowieka, wolności słowa i współpracy międzynarodowej.