Natalia Sarata

Socjolożka, społeczniczka, trenerka antywypaleniowa, facylitatorka procesów grupowych, od 2002 roku związana z sektorem organizacji pozarządowych i ruchami społecznymi. Sama doświadczyła wypalenia w pracy zaangażowanej społecznie, obecnie prowadzi Fundację RegenerAkcja dla zmęczonych aktywistów i aktywistek, która jest jej drogą powrotu z wypalenia aktywistycznego. Prowadzi grupy samopomocowe dla wypalonych działaczek i działaczy, prowadzi autorski podcast RegenerAkcyjne Rozmowy. Mieszka w Warszawie i Szuminie, pochodzi ze Szczawnicy w Pieninach, przez połowę życia związana z Krakowem.