Monika Walencka

Starszy konsultant w Deloitte, jest ekspertem w zakresie zarządzania zasobami naturalnymi oraz zarządzania energią w zespole Sustainability Consulting Central Europe. Ma kilkuletnie doświadczenie w przeprowadzaniu analiz strategicznych polityki środowiskowej i energetycznej oraz w doradztwie dla sektora prywatnego i publicznego w zakresie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu. Pracowała wcześniej w Zespole ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu PwC jako ekspert w kwestiach energetycznych i środowiskowych. Jest audytorem wewnętrznym systemów zarządzania energią wg normy ISO 50001. Ukończyła Menadżerskie Studium Zarządzania Energią i Handlu Emisjami.