Magdalena Dembińska

Menedżer w Zespole Sustainability Consulting Central Europe w Deloitte, pracuje ponad 8 lat w doradztwie w zakresie wdrażania aspektów zrównoważonego rozwoju do strategii biznesowych przedsiębiorstw. Od lat zarządza projektami w zakresie opracowania strategii odpowiedzialnego biznesu, w tym polskich i międzynarodowych grup kapitałowych, a także projektami dotyczącymi opracowania raportów pozafinansowych (wg standardu GRI). W Deloitte jest odpowiedzialna za rozwój usług doradczych prowadzonych dla podmiotów prywatnych, jak i publicznych w zakresie ochrony środowiska, efektywności energetycznej oraz zmian klimatycznych. Wykłada na studiach podyplomowych w zakresie CSR na Akademii Leona Koźmińskiego. Autorka publikacji dotyczących zrównoważonego rozwoju, drukowanych w tytułach ogólnopolskich i branżowych. Jest certyfikowanym trenerem GRI G.4. oraz absolwentką licznych kursów w zakresie zmian klimatycznych i efektywności energetycznej.