Łucja Urbanowska

Doradczyni w zakresie zrównoważonego rozwoju (Consultant, Deloitte). W zespole Sustainability & Economics Central Europe specjalizuje się w analizie ryzyk ESG (ang. environmental, social, governance), w tym ryzyk związanych ze zmianami klimatu. Ponadto wspiera klientów różnych branż w raportowaniu niefinansowym i projektach weryfikacyjnych.