Kazimierz Żurek

Dziennikarz magazynu THINKTANK.

Jego tekst „Wolontariat pracowniczy: angażowanie pracowników, bariery, korzyści” („Raport Think Tank: Wolontariat pracowniczy w Polsce. W czym pomaga firmom i pracownikom” – THINKTANK, październik 2011) został nagrodzony w 2012 roku, w drugiej edycji konkursu dla dziennikarzy „Pióro odpowiedzialności”, organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.