Kazimierz Netka

Dziennikarz, absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w problematyce: nauki, wynalazczości, innowacji; funduszy unijnych; energetyki; gospodarki morskiej; rynku pracy; ochrony środowiska; krajoznawstwa i turystyki.

W 6. edycji konkursu „Pióro odpowiedzialności” jego artykuł „Pracodawcy Lodołamacze 2015 w Pomorskiem” zdobył wyróżnienie w kategorii „artykuł prasowy – media elektroniczne”. Uzasadnienie: Za konsekwentne podejmowanie tematu społecznie odpowiedzialnego biznesu na łamach lokalnej prasy, na Pomorzu, w tym także w wyróżnionym artykule.