Katarzyna Orlak

Doktor nauk humanistycznych, psycholog, coach, prezeska Stowarzyszenia „Zdrowa Praca”.