Katarzyna Klimek-Michno

Autorka jest dziennikarką Dziennika Polskiego, specjalizuje się w tematyce zarządzania zasobami ludzkimi i rynku pracy. Współpracuje z miesięcznikiem Personel i Zarządzanie oraz Grupą Pracuj.