Karina Diłanian-Pinkowicz

Kierowniczka zespołu Współpracy z darczyńcami Polskiej Akcji Humanitarnej.