Joanna Woźniczka

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Podyplomowe Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Politechnice Gdańskiej i Studium Doktoranckie na Wydz. Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Laureatka konkursu Grasz o Staż. Swój staż odbywała w Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską dot. CSR na Wydz. Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.  Od 2003 roku związana z sektorem pozarządowym. Współpracuje m.in. z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta, Fundacją Centrum Solidarności, Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Fundacją Hospicyjną, Fundacją Fundusz Współpracy. Specjalizuje się w funduszach europejskich, ekonomii społecznej, partnerstwach, społecznej odpowiedzialności biznesu. Bazując na swoich doświadczeniach zawodowych pisze artykuły do pism branżowych, ocenia wnioski o dotacje, prowadzi szkolenia i wykłady dla rożnych instytucji m.in. Politechniki Gdańskiej, Wyższej Szkoły Zarządzania.