Joanna Kulczycka

Doktor habilitowana nauk ekonomicznych , profesor nadzwyczajna Akademii Górniczo-Hutniczej. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; stopień doktora uzyskała w 1998 r., a dr hab. w 2012 r. Od 1998 r. pracownik Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polskiej Akademii Nauk (kierownik Pracowni Badań Strategicznych), a od 2004 r. pracownik Wydziału Zarządzania AGH (od 2013 r. zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego). Od 2013 r. Prezes zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (obecnie Krajowy Klaster Kluczowy), od 2015 r. dyrektor biura Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji.

Autorka ponad 200 publikacji. Uczestniczka i kierowniczka wielu krajowych projektów badawczych, szkoleniowych, opracowań realizowanych dla jednostek samorządu terytorialnego i przemysłu. Organizator sympozjów i konferencji poświęconych tematyce surowców mineralnych i ochronie środowiska.

Członek Grupy Doradców Komisji Europejskiej w Programie Horyzont 2020 – Grupa V Działania na rzecz klimatu, środowisko, efektywne wykorzystanie zasobów i surowców, oraz Komisji ds. Technologii i Analityki w Działalności Geologiczno-Górniczej, Ministerstwo Środowiska, a także Rad Naukowych IGSMiE PAN, WZ AGH oraz PIG-PIB (2011-2015), oraz Rad Nadzorczych (KGHM Cuprum 2008-2016) i Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki.