Jan Jonker

Jan Jonker jest profesorem w Nijmegen School of Management w Holandii. Od dwudziestu lat prowadzi również własną działalność konsultingową. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na styku zarządzania i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), w szczególności w zakresie rozwoju koncepcji i strategii biznesowych, z naciskiem położonym na implementację. Wśród jego kluczowych zainteresowań znajduje się również rola biznesu we współczesnym społeczeństwie. Jest autorem 18 książek oraz ponad 120 artykułów.Najnowsze książki prof. Jonkera to: „Management Models for CSR” (Springer, 2006) i „Management Models for the Future” (2009). Jest również autorem kilku stron internetowych z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju.Relacja z seminarium profesora Jonkera dostępna jest na stronie fundacji CSR Impact.