Izabela Mendel

Dr Izabela Mendel, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni publicznych i prywatnych; obecnie pracownik Fundacji Innowacyjnych Technologii i Energetyki Odnawialnej w Katowicach – kieruje biurem Klastra Dolina Czystej Energii.