Ewa Jastrzębska

Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunki: Zarządzanie i Marketing oraz Gospodarka Publiczna), w której pracuje od 2002 r.

Bierze udział w pracach grup roboczych Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministrze Rozwoju, jest członkiem: Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, komitetu redakcyjnego Kwartalnika KES Studia i Prace, jury konkursów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu („Edukacyjne działania biznesu. Lista najbardziej znaczących inicjatyw”, „Raporty Zrównoważonego Rozwoju”, „Pióro odpowiedzialności”).

Swoje zainteresowania badawcze (eksperckie) i dydaktyczne (trenerskie) koncentruje miedzy innymi wokół społecznej odpowiedzialności biznesu, zarządzania różnorodnością, w tym wiekiem, etyki biznesu i zarządzania przez wartości.