Anna Wąsowska

Mediator sądowy Sądu Okręgowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. Stały mediatora w Ośrodku Mediacji w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Ekspertka ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów w fundacji „Forum Obywatelskiego Rozwoju”.

Doktorantka na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim.

Prawniczka z wieloletnią praktyką w prawie handlowym, gospodarczym, cywilnym i podatkowym.