Albert Löhr

Prof. dr Albert Löhr jest rektorem instytutu Internationales Hochschulinstitut (IHI) Zittau w Niemczech, gdzie prowadzi katedrę nauk społecznych, która specjalizuje się w tematyce „Business in Society”. Od roku 2009 w instytucie IHI Zittau oferowane są studia magisterskie uzupełniające na kierunku „Etyka biznesu i zarządzanie społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa M. A.” (www.ihi-zittau.de).