Adriana Rozwadowska

Dziennikarka. Laureatka nagrody głównej w konkursie „Pióro odpowiedzialności” za „przypomnienie o roli dialogu społecznego i znaczeniu związków zawodowych w tym procesie oraz pokazanie dobrych przykładów partycypacji pracowniczej”. Tekst pt. „Bez dialogu nie ma rozwoju” pierwotnie pojawił się w Gazecie Wyborczej 8 lutego 2016 roku.