Aktualności

8 listopada 2013

Zbuduj etyczną kulturę organizacyjną i zarządzaj ryzykami w łańcuchu dostaw

Jeśli chcesz wdrożyć kodeks etyczny w swojej organizacji, zmniejszyć ryzyko kryzysu reputacyjnego, na jaki mogą narazić Cię dostawcy, podnieść wiarygodność firmy dzięki międzynarodowemu certyfikatowi SA8000, zapraszamy do udziały w projekcie „Nowe rozwiązania w zarządzaniu HR kluczem do wzrostu adaptacyjności polskich…

16 października 2013

Bądź Widoczny, Bądź Bezpieczny – I etap za nami!

Trwa III edycja akcji Bądź Widoczny Bądź Bezpieczny organizowanej przez firmę Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe. Za nami pierwszy z etapów projektu, czyli zajęcia edukacyjne przeprowadzane w przedszkolach przez Wydział Prewencji Komedy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Przedszkolaki z placówek, które zgłosiły…

5 października 2012

Polska na ostatnim miejscu pod względem odpowiedzialnego inwestowania

Aktywa polskich funduszy stosujących strategie odpowiedzialnego inwestowania (SRI) wynoszą nieco ponad 5 mld PLN. Stawia to Polskę na ostatniej pozycji w Europie, gdzie zgodnie ze strategiami SRI zarządzane są aktywa o wartości prawie 7 bln EUR. Takie wyniki w najnowszym…

21 lutego 2011

CSR na Mazowszu

W ramach projektu „CSR na Mazowszu” powstała publikacja „Odpowiedzialny biznes. Dialog społeczny. Nowoczesne Mazowsze” zawierająca m.in. raport z badań prowadzonych od września do listopada 2010. Projekt „CSR na Mazowszu”, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizuje związek zawodowy OPZZ Konfederacja Pracy,…

5 marca 2008

Praca dla nowych specjalistów

Ich wizytówki często budzą zdziwienie. Zwłaszcza gdy pod nazwiskiem jest tylko angielska wersja tytułu. Powstałych w ostatnich latach stanowisk manager ds. CSR, sox manager, specjalista ds. zarządzania kryzysowego nie ma jeszcze na krążących w Internecie listach nowych specjalności. Ale coraz…

28 lutego 2007

Doradcy etyczni w ministerstwach

Jak podaje Gazeta Wyborcza, w niedalekiej przyszłości w ministerstwach, urzędach centralnych i samorządach pojawią się doradcy etyczni. Jest to element „strategii antykorupcyjnej” finansowanej z funduszy UE. Pierwsze szkolenie dla 86 urzędników wskazanych przez ministerstwo odbędzie się 15 maja w Ministerstwie…

5 grudnia 2005

Polacy nie wiedzą co kupują

„Wspólne działania mediów i organizacji pozarządowych są w stanie pomóc ludziom zrozumieć, że wybory konsumenckie to jest karta wyborcza, którą codziennie wrzucamy, a tym samym stworzyć presję na producentów, że ludzie oczekują informacji o tym, co stoi za produktem” –…

24 lutego 2005

Program etyczny w firmie

Kultura organizacyjna zakorzeniona w programie etycznym to najlepsze spoiwo cementujące firmę i integrujące załogę. Badania potwierdzają, że zachodzi pozytywna korelacja między naciskiem na postępowanie etyczne a motywacją pracowników i wynikami osiąganymi przez firmę. O wartości przedsiębiorstwa decydują nie tylko środki…

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc