Aktualności

13 września 2023

GRI i EFRAG deklarują interoperacyjność standardów raportowania

GRI i EFRAG we wspólnym oświadczeniu poinformowały, że osiągnęły wysoki poziom interoperacyjności między swoimi standardami w zakresie raportowania wpływu.

21 sierpnia 2023

Dajmy młodym głos – to oni będą żyli w świecie dotkniętym zmianami klimatycznymi

Kryzys klimatyczny stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, odżywiania, rozwoju i przyszłości dzieci i młodzieży. Miliard młodych osób żyje w krajach wyjątkowo narażonych na jego skutki. Młodzi ludzie powinni mieć wpływ na przeciwdziałania tym zmianom – będą żyli w świecie dotkniętym ich konsekwencjami, więc mają prawo uczestniczyć w procesach decyzyjnych dotyczących przyszłości.

1 sierpnia 2023

Standardy raportowania ESRS są już dostępne

31 lipca 2023 r. Komisja Europejska opublikowała Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS). Przyjęcie pierwszego zestawu standardów, wyznaczonych dla przedsiębiorstw objętych dyrektywą CSRD (the Corporate Sustainability Reporting Directive), jest ważnym krokiem na drodze do stworzenia przejrzystego i porównywalnego systemu raportowania działań firm w zakresie zrównoważonego rozwoju. 

10 lipca 2023

Edelman Trust Barometer 2023 Special Report

W rzeczywistości pełnej presji, wyzwań i słabnącej wspólnotowości, konsumenci wymagają od marek więcej, niż jakościowych produktów i usług. Zaangażowanie społeczne firm odpowiada na rosnącą wśród klientów potrzebę bezpieczeństwa.

26 czerwca 2023

ISSB publikuje globalne standardy ujawniania informacji na temat zrównoważonego rozwoju

Międzynarodowa Rada ds. Standardów Zrównoważonego Rozwoju (ISSB) opublikowała dziś swoje pierwsze standardy – IFRS S1 i IFRS S2. Mają na celu zwiększenie zaufania do informacji na temat zrównoważonego rozwoju, publikowanych przez spółki w celu podejmowania decyzji inwestycyjnych.

16 czerwca 2023

Nowy monitor aktywności działań klimatycznych od CDP

Nowy monitor aktywności sprawia, że wnioski z danych CDP (Disclosure Insight Action) dotyczących transformacji klimatycznej są pierwszy raz łatwo dostępne na stronie internetowej. Trafią do użytkowników danych klimatycznych na całym świecie i będą jasnym sygnałem dla firm, inwestorów, decydentów i społeczeństwa obywatelskiego.

14 czerwca 2023

Eurosif zaniepokojony propozycją KE ws. nowych standardów ESRS

The European Sustainable Investment Forum wzywa Komisję Europejską do dalszego stosowania Europejskich Standardów Sprawozdawczości w zakresie Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) zawartych w ostatecznych propozycjach EFRAG z listopada 2022 r.

14 czerwca 2023

KE podejmuje dalsze kroki w celu pobudzenia inwestycji na rzecz zrównoważonej przyszłości

Komisja przedstawiła nowy pakiet środków mających na celu rozwinięcie i wzmocnienie podstaw unijnych ram zrównoważonego finansowania. 

14 czerwca 2023

Otwarte konsultacje KE w sprawie ESRS

Komisja Europejska ogłosiła właśnie 4-tygodniowe, otwarte konsultacje w zakresie projektów pierwszego zestawu Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS).

9 czerwca 2023

Zaktualizowane wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych już dostępne

Najnowsza aktualizacja Wytycznych OECD odzwierciedla dekadę doświadczeń od ich ostatniego przeglądu w 2011 r. i odpowiada na pilne priorytety społeczne, środowiskowe i technologiczne stojące przed społeczeństwami i przedsiębiorstwami.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc