Aktualności

15 listopada 2023

Według nowego raportu UNICEF co trzecie dziecko na świecie jest zagrożone niedoborem wody

Na obszarach narażonych na wysoki lub bardzo wysoki niedobór wody żyje 739 mln dzieci, a zmiany klimatu grożą dalszym pogorszeniem sytuacji. Najnowszy raport przygotowany przez UNICEF ostrzega, że postępujące ograniczenie dostępu do bezpiecznych źródeł wody oraz niezbędnych usług wodnych i sanitarnych ma coraz poważniejsze konsekwencje dla życia najmłodszych.

23 października 2023

Działania na poziomie UE w zakresie zmniejszenia obciążeń dla przedsiębiorstw w obszarze sprawozdawczości

W ramach działań zmniejszających obciążenia dla przedsiębiorstw Komisja Europejska (KE) przedstawiła tzw. Pakiet Redukcji Obciążeń (Burden Reduction Package). Jego celem jest ograniczenie wymogów sprawozdawczych o 25%. Znalazły się w nim działania z obszaru sprawozdawczości finansowej i sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

20 października 2023

ESRS przyjęte przez Parlament Europejski 

Europosłowie ostatecznie poparli wprowadzenie Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju.  18 października europarlamentarzyści potwierdzili swoją wolę wprowadzenia Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS), które od stycznia 2024 r. obejmą swoim zasięgiem 50 000 firm. Odrzucili tym samym wniosek wzywający do wprowadzenia…

4 października 2023

Uwalnianie kapitału prywatnego dla dobra społecznego w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej

Większość krajów Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) ma gospodarkę wolnorynkową zaledwie od 30 lat. Ponieważ gospodarki regionu są stosunkowo młode, pogoń za zyskiem nadal pozostaje głównym priorytetem dla większości firm i inwestorów. Na rynku są już jednak środki i chęć przyczyniania się do rozwoju społecznego. Tylko w Polsce istnieje możliwość niemal dwukrotnego zwiększenia indywidualnych darowizn – tak wynika z badania Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe: „Uwalnianie kapitału prywatnego dla dobra społecznego w Europie Środkowo-Wschodniej”.

21 września 2023

UE chce zakazać greenwashingu i zwiększyć przejrzystość informacji o trwałości produktów

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie nowych przepisów gwarantujących konsumentom rzetelne informacje o produktach i zakazujących wprowadzania w błąd za pomocą reklam.

21 września 2023

Nowe wytyczne dla 12 sektorów w trosce o bioróżnorodność

Business for Nature, Światowe Forum Ekonomiczne i Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju opracowały nowe wytyczne dla 12 sektorów. Mają  pomóc biznesowi powstrzymać utratę zasobów przyrody oraz przyczynić się do stworzenia sprawiedliwej gospodarki przyjaznej naturze.

20 września 2023

Trwają konsultacje ws. SFDR

Komisja Europejska ogłosiła długo wyczekiwane konsultacje na temat wdrożenia rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji o zrównoważonym finansowaniu (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR). Potrwają one do 15 grudnia.

20 września 2023

Social Green Deal. Jaką rolę mogą w nim odegrać firmy?

Sprawiedliwa transformacja jest imperatywem dla przyszłości Europejskiego Zielonego Ładu – to jeden z głównych wniosków płynących z  pierwszej odsłony „Sustainability Leadership Salon”, prowadzonego przez CSR Europe i GlobeScan. To inicjatywa, która ma na celu mobilizować kluczowych interesariuszy w  dyskusję dotyczącą realizacji założeń Social Green Deal w latach 2024-2029. 

20 września 2023

TNFD publikuje finalną wersję rekomendacji dot. ryzyk związanych z przyrodą

TNFD opublikowała ostateczną wersję rekomendacji dotyczących zarządzania ryzykiem związanym z przyrodą oraz ujawniania informacji na ten temat. Grupa zaprezentowała też pakiet dodatkowych wytycznych, mających pomóc uczestnikom rynku w rozpoczęciu zintegrowanej oceny i raportowania działań związanych z przyrodą. Zalecenia mają na celu usprawnienie procesu podejmowania decyzji przez firmy i inwestorów, ostatecznie przyczyniając się do zmiany globalnych przepływów finansowych w kierunku wyznaczonym przez cele Globalnych Ram Różnorodności Biologicznej Kunming-Montreal.

19 września 2023

Jedynie co czwarte miasto uwzględnia w swoich działaniach kwestie sprawiedliwości klimatyczne

Odpowiedź na kryzys klimatyczny to zadanie władz centralnych, prywatnych firm, ale też samorządów. Dostosowanie infrastruktury miejskiej do nowych warunków pogodowych, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeby ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, powinno być traktowane priorytetowo. Zarówno władze, jak i mieszkańcy są zdania, że zmiany klimatyczne i zanieczyszczenia to jedne z największych wyzwań stojących przed miastami na całym świecie.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc