V Ogólnopolski Dzień Różnorodności – jak stworzyć miejsce pracy gdzie każdy ma równe szanse

24 maja 2018

„1918 – 2018 Od praw wyborczych kobiet do równych szans dla każdego” – pod takim hasłem odbył się 24 maja, V Ogólnopolski Dzień Różnorodności – doroczne wydarzenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu realizowane w ramach programu Karta Różnorodności. Ponad 100 osób wzięło udział w dyskusjach, warsztatach poświęconych tworzeniu wolnych od dyskryminacji i włączających miejsc pracy, a 20 panelistów/ek zaprezentowało zróżnicowane aspekty podejścia do wyzwań dotyczących równości, które niesie ze sobą obecny rynek pracy. Po raz pierwszy poruszono także temat wpływu nowych technologii na wyrównywanie szans i przeciwdziałanie dyskryminacji. Partnerami spotkania był Bank Zachodni WBK i Siemens Polska.

Ogólnopolski Dzień Różnorodności to inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach europejskiego programu Karta Różnorodności wspieranego przez firmę Orange Polska od początku istnienia Karty w Polsce. Celem projektu, jak i dorocznego majowego wydarzenia, jest upowszechnianie i przybliżanie pracodawcom idei zarządzania różnorodnością, a także pokazanie konkretnych przykładów i rozwiązań umożliwiających rozpoczęcie działań z tego zakresu.

– Bardzo nas cieszy zauważalne, coraz większe zainteresowanie pracodawców tematem różnorodności. Widać, że biznes, ale nie tylko, stara się odpowiedzialnie podejść do zmian zachodzących na rynku pracy w Polsce – wyzwań demograficznych, zmieniających się oczekiwań wobec pracodawców, coraz większej liczby obcokrajowców czy rozwoju nowych technologii, które nie pozostają bez znaczenia także jeśli chodzi o wyrównywanie szans w miejscu pracy – powiedziała Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Gospodarzem tegorocznych obchodów V Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności był Bank Zachodni WBK.

– Sektor bankowy był liderem transformacji w Polsce. W obecnej szybko zmieniającej się, niepewnej rzeczywistości, w dobie wyzwań demograficznych, skokowego rozwoju technologii, narodzin nowych modeli biznesowych zmieniających zdecydowanie rynki nie tylko usług bankowych oraz pytań o wartości i rolę biznesu w społeczeństwie, musi się zmieniać jeszcze szybciej. Kluczem do sukcesu są ludzie, nigdy te słowa nie były bardziej prawdziwe. Stąd w sercu działań Banku Zachodniego WBK są wartości takie jak: dialog, otwartość i szacunek dla różnorodności. Cieszymy się, że możemy wspierać Ogólnopolski Dzień Różnorodności, który w tym roku odbywa się w naszym Centrum Relacyjnym. – powiedziała Dorota Strojkowska, Członkini Zarządu Banku Zachodniego WBK.

Kolejni pracodawcy wspierają różnorodność

Spotkanie otworzyło tradycyjnie już uroczyste podpisanie przez przedstawicieli nowych sygnatariuszy deklaracji o przeciwdziałaniu dyskryminacji w miejscu pracy. Tym razem do grona pracodawców wspierających tworzenie otwartych na różnorodność miejsc pracy przystąpiły: 3M w Polsce, Aasa Polska, Coca-Cola HBC Polska, Fundacja Integracja, Gmina Gniewino oraz Hotel Mistral Sport w Gniewinie, Muzeum  Historii Żydów Polskich POLIN i Polsko-Francuska Izba Gospodarcza.
Obecnie, w gronie sygnatariuszy Karty Różnorodności jest ponad 220 firm, organizacji i instytucji publicznych, w tym coraz więcej samorządów. Więcej o programie na www.kartaroznorodnosci.pl

Poznaj sygnatariuszy Karty Różnorodności >>

Wiele spojrzeń na różnorodność

Część merytoryczną konferencji otworzyła Kinga Schlesinger, Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie, opowiedziała o wyzwaniach dzisiejszego rynku pracy, w kontekście europejskim. Sytuację w Polsce omówili natomiast Katarzyna Sowińska – Bonder, Dyrektorka Biura Rekrutacji Banku Zachodniego WBK i Grzegorz Ogonek, ekonomista Banku.

Drugi blok tematyczny poświęcony był godzeniu ról zawodowych i prywatnych, a zaproszenie do rozmowy na ten temat przyjęła m.in. Zuzanna Skalska, analityczka trendów, Agnieszka Kramm, prezeska Fundacji Miejsce Kobiet, Jacek Jakubowski, psycholog i trener biznesu, inicjator pierwszego Festiwalu Empatii, Krystian Hanke, dziennikarz radiowej Trójki prowadzący Projekt Tata 3.0 oraz Katarzyna Sowińska – Bonder. Uczestnicy dyskusji, poprzedzonej prezentacją o zmieniających się rolach zawodowych i poczuciu szczęścia, zastanawiali się m.in.  czy tzw. work-life balance i działania pracodawców w tym obszarze trafiają w potrzeby pracowników, czego właściwie oczekują dziś pracownicy i jak pracodawcy patrzą na pracowników – rodziców. Paneliści zwracali uwagę na istotę empatii pracodawców, elastyczności, partnerstwa między pracownikami a pracodawcami oraz odpowiedzialne przywództwa, otwarte na potrzeby pracowników.

Prawu pracy w Polsce w aspekcie podejścia przepisów do różnorodności i równości dyskutowały Danuta Przywara, prezeska Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz dr Sylwia Spurek, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, w ramach drugiego bloku tematycznego.

O dobrych praktykach biznesu w kontekście tworzenia włączających miejsc pracy rozmawiali z kolei : Mariola Czechowska-Frączak ,Mind Partners, Paweł Konieczny – Dyrektor Personalny Polska i Kraje Bałtyckie, L’Oreal, Dorota Strosznajder – dyrektorka działu komunikacji korporacyjnej w Polsce i krajach bałtyckich, pełnomocniczka zarządu ds. odpowiedzialności społecznej oraz Ambasadorka Różnorodności, Henkel, oraz przedstawiająca temat z perspektywy samorządu – Agata Wierny – pełnomocniczka Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Równych Szans.

Czy nowe technologie dyskryminują czy dyskryminacji przeciwdziałają?

– Cieszymy się, że podczas tegorocznej konferencji poruszony został temat nowych technologii w kontekście różnorodności w miejscu pracy. Technologia, algorytmy – to wszystko tworzą ludzie i tylko zaangażowanie różnorodnych zespołów do opracowywania, testowania nowych produktów i rozwiązań pozwoli wykorzystać potencjał tej technologii i zapewnić bezpieczeństwo ich użytkowania. W kontekście dyskryminacji pamiętajmy, ze za technologiami są ludzie, ich wartości i poczucie empatii ma wpływ na zachowania i tworzone algorytmy. Jestem głęboko przekonana, że może istnieć balans we współistnieniu sztucznej inteligencji na usługach ludzkości. Na to stawiamy w Siemensie i tę wartość chcemy podkreślać, m.in. wspierając takie wydarzenia jak Ogólnopolski Dzień Różnorodności.-powiedziała Anna Grosiak, Dyrektorka ds. Rozwoju Biznesu / Pełnomocnik ds. Zarządzania Różnorodnością, Siemens Polska

Ostatni blok , poświęcony był coraz bardziej aktualnemu tematowi rozwoju nowych technologii i ich związku z różnorodnością. Zaproszenie do dyskusji przyjęli: prof. Katarzyna Śledziewska badaczka gospodarki cyfrowej reprezentująca Uniwersytet Warszawski,  dr Jędrzej Niklas badający algorytmy decyzyjne z London School of Economics  oraz przedstawiciele firm: Anna Grosiak, Dyrektorka ds. Rozwoju Biznesu / Pełnomocnik ds. Zarządzania Różnorodnością, Siemens Polska i Jerzy Kalinowski – Doradca Zarządu KPMG w Polsce.

Goście panelu rozmawiali o tym, czy technologie gwarantują równość, czy wręcz przeciwnie. Rozmowa przedstawicieli nauki z przedstawicielami biznesu pozwoliła na skonfrontowanie bardziej teoretycznego, badawczego podejścia do tematu z praktyką biznesową.

Oglądaj relację z konferencji >>

– Poruszyliśmy dzisiaj wiele ważnych tematów związanych z różnorodnością, która coraz mocniej interesuje pracodawców. 2018 rok to rok ważnego polskiego jubileuszu, stąd już dziś serdecznie zapraszam na konferencję „Sto lat praw wyborczych kobiet. Sto lat drogi do równych szans”, którą organizujemy w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w listopadzie. Wówczas skupimy się przede wszystkim na sytuacji kobiet w miejscu pracy, choć nie tylko. – dodała na zakończenie części konferencyjnej Marzena Strzelczak

5 aspektów różnorodności w ramach pięciu warsztatów

Na uczestników spotkania czekała także część praktyczna, w ramach której odbyło się 5 warsztatów, tym razem poświęconych: społeczności LGBT w miejscu pracy, zatrudnianiu migrantów, sytuacji osób z niepełnosprawnościami, integracyjnemu przywództwu i oczywiście pierwszym krokom we wprowadzaniu zarządzania różnorodnością. Warsztaty stanowiły wstęp do tematów, które będą rozwijane w ramach działań Karty Różnorodności w przyszłości.

Koordynator Karty Różnorodności: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Patron honorowy Karty Różnorodności: Rzecznik Praw Obywatelskich

Opiekun Karty Różnorodności: Orange Polska

Partnerzy spotkania: Bank Zachodni WBK, Siemens