Zwycięski debiut ANWIL w konkursie „Liderzy Filantropii”

26 listopada 2015

Dotyczy firmy: Orlen,

ANWIL został uhonorowany prestiżowym tytułem „Lidera Filantropii” w konkursie organizowanym przez Forum Darczyńców w Polsce. Spółka przystępując po raz pierwszy do konkursu od razu została zwycięzcą kategorii „Debiuty – firma, która przekazała najwięcej środków na cele społeczne”. W 2014 r. ANWIL przeznaczył na działania dobroczynne milion złotych.

Konkurs „Liderzy Filantropii” pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych ma na celu popularyzację idei społecznego zaangażowania firm oraz upowszechnianie prowadzenia działań w tym obszarze w sposób przejrzysty i odpowiedzialny. Nagradzane są w nim firmy, które przeznaczają najwięcej środków na działania prospołeczne. Nad procesem wyłaniania zwycięzców czuwa firma PwC, która gwarantuje, że wyniki konkursu są wiarygodne i miarodajne.

Przywiązujemy szczególną wagę do działań na rzecz dobra wspólnego, angażując się zarówno w projekty prospołeczne, jak również inicjując je, czego najlepszym przykładem było powołanie do życia w maju 2014 r. Fundacji ANWIL dla Włocławka. Naszym decyzjom biznesowym, obok osiągnięcia sukcesu finansowego, przyświeca również troska o otoczenie społeczne i środowisko, w którym działamy. Taki sposób naszego postępowania jest zgodny z wartościami Grupy ORLEN, którymi są odpowiedzialność, ludzie i niezawodność.   podkreślił Paweł Wochowski, Dyrektor ds. Komunikacji i Marketingu ANWIL.

ANWIL realizuje także działania przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa najmłodszych w ruchu drogowym (akcja „Odblaskiem po oczach”) oraz popularyzujące aktywny tryb życia i uprawianie sportu. Spółka wspiera m.in. YACHT CLUB ANWIL, Klubu Koszykówki ANWIL Włocławek oraz Aeroklub Włocławski.

W uznaniu dla realizowanych projektów w obszarze CSR, ANWIL został uhonorowany w 2015 r. Białym Listkiem CSR przez tygodnik Polityka i firmę doradczą Deloitte. Spółka  zdobyła także Diament Polskiej Chemii w kategorii Lider CSR przyznawany przez Executive Club oraz firmę doradczą PwC.