Zrównoważony rozwój w kolejowym transporcie towarowym – debata FOB i DB Cargo Polska

28 sierpnia 2017

27 września, w ramach 12. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO w Gdańsku, odbędzie się debata pt.”Zrównoważony rozwój w kolejowym transporcie towarowym, czyli od społecznej odpowiedzialności do konkurencyjności”  organizowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w partnerstwie z DB Cargo Polska.

TRAKO to największe w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego. Prezentacja aktualnego poziomu rozwoju systemów transportowych oraz infrastruktury kolejowej w Polsce, Europie i na świecie. Szczegóły uczestnictwa w targach są dostępne tutaj.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W KOLEJOWYM TRANSPORCIE TOWAROWYM
OD SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI DO KONKURENCYJNOŚCI

Termin: 27 września 2017, godz.13.00-15.00

Miejsce: Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AMBEREXPO / Gdańsk ul. Żaglowa 11, sala 1A

Konferencję poprowadzi Marzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Cele panelu

 • Przekazanie uczestnikom informacji, jak sektor transportu kolejowego postrzega odpowiedzialność swoich działań dla gospodarki kraju, jakie działania podejmuje
  i jakie ma możliwości w obszarze zrównoważonego rozwoju.
 • Przeprowadzenie dyskusji o wyzwaniach społecznych, które wpływają na sektor.

Ramowy plan wydarzenia i zaproszeni prelegenci

Wstęp – prof. dr hab. Halina Brdulak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Jak wykorzystać dbałość o środowisko naturalne do budowania przewagi konkurencyjnej. Kierunki działania i możliwości w obszarze zrównoważonego rozwoju.

 • Maria Andrzejewska, Dyrektorka Centrum UNEP /GRID Warszawa
 • Jarek Król, Prezes Zarządu CTL Logistics
 • dr Jakub Majewski, Prezes Zarządu Fundacji ProKolej
 • dr Marcin Wołek, Uniwersytet Gdański, Katedra Rynku Transportowego

Wybrane wyzwania społeczne mające wpływ na rozwój branż, czyli kwestie bezpieczeństwa, luki pokoleniowej, zarządzania talentami oraz trybu szkolenia kadry na kolei.

 • Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
 • Mirosław Antonowicz, Członek Zarządu PKP S.A.
 • Marek Staszek, Prezes Zarządu DB Cargo Polska
 • dr Anna Jawor- Joniewicz, Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych

Istotne elementy rozwoju biznesu sektora transportu kolejowego i ich znaczenie
dla gospodarki kraju, czyli świadomość i odpowiedzialność podejmowanych działań.

 • Rafał Rudzki, Deloitte Advisory
 • Maciej Danielewicz, Polska Agencja Prasowa
 • dr hab. Halina Brdulak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Dominika Bettman, Członkini Zarządu ds. Finansowych, Siemens Polska / Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Podsumowanie, sesja pytań i odpowiedzi

Źródło: TRAKOTARGI.AMBEREXPO.PL