Zrównoważony rozwój i zarządzanie różnorodnością tematami przewodnimi spotkania Ambasadorów CSR z przedstawicielami firmy ERGO Hestia

13 lipca 2020

Dotyczy firmy: ERGO Hestia,

Trzeci zjazd Ambasadorów XVI edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, pierwotnie zaplanowany w Sopocie, ostatecznie odbył się online. Tematami wiodącym spotkania z przedstawicielami ERGO Hestii był zrównoważony rozwój oraz strategia zarządzania różnorodnością, która stała się wyzwaniem dla przedsiębiorstw w obecnych czasach.

Zjazd LOB zainaugurowali Marzena Strzelczak, prezeska zarządu i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Mario Everardo Zamarripa Gonzalez, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w ERGO Hestii.

Podczas zjazdu Ambasadorzy mieli okazję zapoznać się z inicjatywami Fundacji Integralia, która działa na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych. Natalia Kalocińska oraz Angelika Stolc, odpowiedzialne w Fundacji za prowadzenie warsztatów przełamujących bariery mentalne w komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami, przygotowały dla studentów i studentek zadania, które pomogły im zmienić perspektywę, dzięki czemu mogli poznać zasady komunikacji m.in. z osobami słabosłyszącymi lub niewidomymi.

Magdalena Koncewicz, HR Business Partner w Biurze Doboru i Rozwoju Kadr opowiedziała o swoistym DNA każdego Hestianina, które jest wspierane dzięki wewnętrznym inicjatywom i działaniom. ERGO Hestia realizuje trzeci filar Agendy 2030, odpowiadający za zdrowie, poprzez stworzenie Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym, gdzie dostępny jest najnowocześniejszy sprzęt do rehabilitacji — egzoszkielet. Dzięki spotkaniu z Pawłem Andrzejewskim, głównym specjalistą w Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym, Ambasadorzy CSR mogli przekonać się, jak rozległa jest sieć Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym w całej Polsce.

Grupa ERGO Hestia w zarządzaniu różnorodnością kieruje się siedemnastoma Celami Zrównoważonego Rozwoju, określonymi w ramach Agendy 2030, Kartą Różnorodności, która ma na celu promowanie równych szans w zatrudnieniu oraz zasadami UN Global Compact.

Dwa ostatnie dni były skupione wokół filarów Agendy 2030. Mario Zamarripa przedstawił realizowane przez ERGO Hestię inicjatywy dot. zrównoważonego rozwoju, głównie w zakresie środowiska, a Magdalena Pasaman, specjalistka ds.PR opowiedziała o Fundacji Artystycznej Podróż Hestii, wspierającej młodych artystów. Z kolei Oskar Jedynasty, dyrektor biura automatyzacji i robotyzacji, zapoznał Ambasadorów z tajnikami robotyzacji procesów biznesowych.

W tej złożonej i mglistej rzeczywistości działania podejmowane przez firmy dotyczące zrównoważonego rozwoju są niezwykle ważne we wzmacnianiu poczucia różnorodności wśród pracowników. Po całym tygodniu spotkań szczególne podziękowania należą się strażnikowi odpowiedzialnego biznesu w ERGO Hestii — Mario Zamarripie oraz wszystkim prelegentom i prelegentkom trzeciego zjazdu Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.

autorka: Karolina Sosińska, Ambasadorka CSR XVI edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu