Zostań Siłaczem Społecznym z funduszami norweskimi

20 czerwca 2016

Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło kampanię „Wyrównujemy szanse” i akcję „Zostań Siłaczem Społecznym”. Za pośrednictwem specjalnego serwisu www.silaczespoleczni.org, resort zachęca Polaków do zgłaszania instytucji opiekujących się osobami potrzebującymi pomocy, zagrożonymi nierównością i wykluczeniem społecznym.

Kampania „Wyrównujemy szanse” promuje fundusze norweskie i EOG, których celem jest m.in. zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych między krajami i regionami w Europie. Kampania ma także uwrażliwić Polaków na problemy osób potrzebujących. Jej idea bazuje na postaci Siłacza Społecznego, który pomaga osobom zagrożonym nierównością oraz wykluczeniem. W kampanię zaangażował się prawdziwy polski siłacz – wielokrotny medalista mistrzostw świata, Europy i Igrzysk Olimpijskich w rzucie dyskiem, Piotr Małachowski.

Fundusze norweskie i EOG to dodatkowa oprócz środków z UE forma wsparcia dla Polski. To, co je wyróżnia spośród innych form finansowania, to usytuowanie człowieka w centrum działań. Poprzez kampanię „Wyrównujemy szanse” chcielibyśmy pokazać jak wiele projektów przeciwdziałających wykluczeniu udało się zrealizować dzięki tym funduszom, a także zachęcić do prospołecznych działań – mówi wiceminister rozwoju Paweł Chorąży.

Zostań Siłaczem Społecznym

Istotą kampanii „Wyrównujemy szanse” jest rozpoznanie prawdziwych potrzeb i wsparcie wybranych instytucji z funduszy norweskich.

Za pośrednictwem specjalnego serwisu internetowego – www.silaczespoleczni.org, każdy może zgłosić instytucję ze swojego regionu, która jego zdaniem potrzebuje pomocy. Jak to działa? Należy wybrać rodzaj wsparcia (podarunku), jakiego dana instytucja potrzebuje, wskazać ją jako kandydata, uzasadnić dlaczego właśnie ona wymaga pomocy i wysłać zgłoszenie. Następnie komisja zweryfikuje informacje, oceni i przyzna adekwatne wsparcie rzeczowe.

Lista wszystkich instytucji, które można zgłaszać znajduje się w Regulaminie na stronie internetowej kampanii. Przykładowi beneficjenci to: domy starców, hospicja, domy samotnej matki, domy matki i dziecka, przedszkola, szkoły, jednostki opiekuńczo-wychowawcze czy domy dziecka.

Wielka gala finałowa

Ukoronowaniem akcji „Siłacze Społeczni” będzie Gala Wręczenia Darów – wydarzenie, podczas którego zostaną przyznane nagrody dla „Siłaczy Społecznych”, czyli laureatów akcji. Zwieńczeniem akcji będzie zaprezentowanie końcowych efektów wsparcia z funduszy norweskich i EOG oraz uhonorowanie wszystkich zaangażowanych w kampanię społeczną.

Ogólnopolska kampania społeczna pod hasłem „Wyrównujemy szanse” rozpoczęła się 13 czerwca i potrwa do końca sierpnia.

Fundusze norweskie i EOG

Fundusze norweskie i EOG są formą bezzwrotnej pomocy przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Za ich wdrażanie w Polsce odpowiada Ministerstwo Rozwoju.

Wydzielono kilkanaście programów ukierunkowanych na wsparcie przedsięwzięć prorozwojowych, przyczyniających się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz na zacieśnienie współpracy dwustronnej pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami. Głównymi obszarami dofinansowania projektów są: ochrona środowiska, ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, rozwój społeczny i opieka zdrowotna, badania naukowe i stypendia, Schengen i sprawy wewnętrzne. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania funduszy norweskich i EOG znajdują się na stronie: http://www.eog.gov.pl/