Znamy wyniki 20. edycji Dobroczyńcy Roku

30 maja 2017

Przez ostatnie 20 lat, o tytuł Dobroczyńcy Roku starało się blisko 1700 firm. W poniedziałek 29 maja 2017 roku, w warszawskim Hotelu Marriott odbyła się uroczysta gala w czasie której przedstawiono laureatów jubileuszowej edycji Konkursu. Była to też okazja do podsumowania historii i osiągnięć tego przedsięwzięcia dla idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce.

– Przez ostatnie dwie dekady, organizacje które startowały w Konkursie Dobroczyńca Roku, na wiele sposobów definiowały, czym jest dla nich dobroczynność i społeczna odpowiedzialność biznesu. Cieszy nas,że wszyscy nominowani i laureaci dojrzale podchodzą do tego ważnego zadania – mówi Agnieszka Nalewajko z firmy EY, która jest audytorem Programu. W konkursie o tytuł „Dobroczyńcy Roku” – nagradzane są firmy angażujące się społecznie i wspierające organizacje pozarządowe. To największy tego typu Konkurs w Polsce, który stał się już inspiracją dla wielu regionalnych przedsięwzięć. Od 1997 roku promuje przedsiębiorczość społecznie odpowiedzialną, inspiruje firmy do podejmowania działań na rzecz otoczenia, a organizacjom umożliwia publiczne podziękowanie darczyńcom i partnerom.

Dzisiejsza pozycja Konkursu wynika z 20 lat regularnej pracy, czujności i zaangażowania.
Początki nie były łatwe. Sam pamiętam, jak 20 lat temu próbowałem nawiązać kontakt z przedsiębiorcami i na hasło „filantropia” moi rozmówcy milkli i odkładali słuchawkę telefonu. Pamiętać jednak należy, w jak trudnej sytuacji startowała nowa przedsiębiorczość w Polsce. Jednak szybko się okazało, że filantropia i odpowiedzialność to dwie postawy nieobce przedsiębiorcom w Polsce i że coraz częściej pojawiające się ich przykłady warto propagować – pokazywać i nagradzać, powiedział Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

Tytuł „Dobroczyńca Roku 2017” zdobyli:

W kategorii „Zaangażowanie lokalne”:

Mars Polska Sp. z o.o.

Spółka nawiązała ścisłe relacje z Porozumieniem Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego (POPPS). W 2016 roku wspomagała turnieje badmintona i szachów, sprzątanie Bzury z kajaków, piknik edukacyjny, Senioriadę – piknik aktywizacyjny osób starszych i chorych – i wiele innych wydarzeń. Zachęca mieszkańców małych miejscowości do dbania o dobro wspólne i uczestnictwa w Programie „Działaj Lokalnie”. Oprócz pomocy rzeczowej firma angażuje także pracowników w wolontariat na rzecz lokalnej społeczności.

W kategorii „Strategia społecznego zaangażowania – mała/średnia firma”:

Agencja Interaktywna SukcesFirmy.pl

Agencja we współpracy z Kliniką Włosów Hair LAB zorganizowała akcję Podziel Się Dzieciństwem, która została powołana po to, by zwiększyć świadomość społeczną na temat problemu wypadania włosów i łysienia u dzieci. Jej celem jest zachęcenie do przekazywania włosów, dzięki którym mogą zostać wyprodukowane niechirurgiczne
systemy uzupełniania włosów i peruki, umożliwiające dziecku normalne funkcjonowanie i szanse na radosne dzieciństwo.

W kategorii „Strategia społecznego zaangażowania – duża firma”:

DB Schenker

Za realizację licznych projektów z zakresu CSR, np.: Wolontariat pracowników firmy (53 projekty dla ponad 6 tys. beneficjentów w społecznościach lokalnych), wsparcie transportowe dla Szlachetnej Paczki oraz przygotowanie przez pracowników DB Schenker w 2016 roku 9 Szlachetnych Paczek o wartości około 30 tys. zł, transport darów Banków Żywności, dystrybucję materiałów promocyjnych Fundacji Nasza Ziemia.

W kategorii „Fundacja korporacyjna – projekt społeczny”:

Fundacja Grupy Adamed

Fundacja od 2014 roku prowadzi program naukowo-edukacyjny Adamed SmartUP, poprzez który wspiera szczególnie uzdolnioną młodzież w rozwoju zainteresowań z dziedziny biologii, matematyki, chemii czy fizyki. Ponad to, wspiera naukowców, dofinansowując badania czy oferując pomoc finansową w nauce na zagranicznych uczelniach.

W kategorii: Projekt społeczny – mała firma:

Stanpol S.C. Sklep pszczelarski Warszawa

Za zaangażowanie w działania Stowarzyszenia Przyjaciół S.O.S., między innymi w projekt pod nazwą Kropla Słodyczy, skierowany do kilkuset małych pacjentów warszawskich szpitali z oddziałów onkologicznych i placówek opiekuńczych oraz pomoc Stowarzyszeniu Przyjaciół S.O.S. przy realizacji Pasieki Edukacyjnej. Oprócz tego
firma wspiera rozwój pszczelarstwa w Polsce udostępniając produkty pszczelarskie i sprzęt, na spotkania społeczności branżowej.

W kategorii „Projekt społeczny – średnia firma”:

Delia Cosmetics Sp. z o.o.

W ramach działań CSR w 2016 roku firma Delia udzieliła pomocy organizacji pozarządowej – Fundacji Gajusz. Środki kosmetyczne i pomoc wolontariuszy z firmy wsparły nieuleczalnie chore dzieci – pensjonariuszy hospicjów. Ważnym aspektem wsparcia był zakup leków i środków opatrunkowych. Firma udzieliła także pomocy finansowej (w postaci grantów, darowizn odpisów od pensji, tzw. pay-rollów) i rzeczowej, a także nieodpłatnie świadczyła usługi na rzecz organizacji. Wsparcie trafiło do ośrodków i hospicjów zarządzanych przez fundację – hospicjum domowego, oddziału onkologicznego i hospicjum stacjonarnego.

W kategorii „Projekt społeczny – duża firma”:

Carrefour Polska Sp. z o.o.

Za systemowe podejście do wyzwania związanego z problemem marnowania żywności. Firma przeznacza nieodpłatnie Bankom Żywności produkty spożywcze z krótką datą przydatności, rocznie przekazując około 180 ton jedzenia. Udostępnia również przestrzeń sklepów do organizacji zbiórek żywności. Pozawala to dziesiątkom
tysięcy Polaków pokazać swoje wielkie serce i podzielić się zakupami, tak by zaspokoić potrzeby ludzi żyjących w trudnych warunkach.

W kategorii „Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu”:

Bank Handlowy w Warszawie SA (Citi Handlowy)

Działania CSR w imieniu Banku realizuje Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowym. Tradycją banku jest mecenat nad kulturą i sztuką, w ramach którego realizuje wiele programów z obszaru dziedzictwa kulturowego. Wraz z Fundacją Communni Hereditate zaprojektowała i wydała aplikację ArtSherlock, która korzystając z bazy zaginionych dzieł sztuki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pozwala na łatwe zidentyfikowanie, czy oglądane dzieło nie znajduje się na liście poszukiwanych obiektów. Aplikacji towarzyszą działania informacyjne i edukacyjne, kierowane zarówno do funkcjonariuszy państwowych, np. pracowników straży granicznej, policji, korpusu dyplomatycznego, ale również hobbystów i miłośników sztuki.

W kategorii „Wolontariat pracowniczy”:

Bank Handlowy w Warszawie SA (Citi Handlowy)

Program Wolontariatu Pracowniczego City działa od 2005 roku. Z dobrowolnego wsparcia wolontariuszy skorzystało już ponad 241 tys. osób w całej Polsce. W 2016 roku pracownicy zaangażowali się wolontariacko ponad 3,7 tys. razy, biorąc udział w 256 projektach edukacyjnych, rekreacyjnych, remontowych, wspierali schroniska, powadzili prace porządkowe. Łącznie przepracowali na rzecz społeczności lokalnych ponad 19 tys. godzin, a efekty ich starań trafiły do 33 tys. odbiorców.

XX edycja Konkursu przebiegała pod hasłem „Wybieraj Dobro”, które było metaforą wpływu zachowań konsumenckich na otaczającą nas rzeczywistość. Przez kampanię świadomościową, organizatorzy chcieli pokazać, że warto „Dobro czynić cały rok” (hasło poprzednich edycji), ale warto również poprzez swoje wybory zachęcać
do tego innych. Decyzje konsumencie to wciąż niedoceniana siła, którą kupujący mogą oddziaływać na postawy i zaangażowanie firm, wybierając produkty i usługi tych społecznie odpowiedzialnych.

Z okazji jubileuszu wydany został raport, który zawiera informacje na temat historii Konkursu, jego laureatów i partnerów, a także 20 wyjątkowych wywiadów na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i filantropii w Polsce, przygotowanych specjalnie na 20 urodziny przedsięwzięcia. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in: premier Jerzy Buzek, Jerzy Stuhr, Tomasz Majewski, Natalia Partyka, Sylwia Chutnik, ks. Jacek Stryczek, Jerzy Owsiak i inni.

Organizatorem Konkursu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest patronem merytorycznym wydarzenia, a portal Odpowiedzialny biznes.pl patronem medialnym.
Więcej informacji na temat Konkursu Dobroczyńca Roku na stronie: www.dobroczyncaroku.pl