Znamy laureatów i laureatki Konkursu wiedzy o CSR i ESG 2022/2023

23 marca 2023

Dotyczy firmy: Allegro, BNP Paribas Bank Polska, ERGO Hestia, Stena Recycling,

17 marca 2023 r. w formie spotkania online odbył się finał 10. edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR i ESG. Dwie finalistki i dwóch finalistów przedstawiło prezentację na jeden z zaproponowanych wcześniej tematów. W składzie jury konkursu znalazły się przedstawicielki: biznesu, środowiska akademickiego oraz trzeciego sektora.

W konkursie zwyciężyła Martyna Sznajder, studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, która w trafny sposób ujęła różnicę pomiędzy zielonym marketingiem a greenwashingiem, posługując się metodą aktualnych case study. W finale kolejne miejsca zajęli:

  • II miejsce: Mateusz Grzyb, student Uniwersytetu Warszawskiego
  • III miejsce: Maciej Skorupski, student Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Bardzo cieszy nas fakt, że z każdą kolejną edycją przybywa osób zainteresowanych tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu i ESG. Widzimy, że dla uczniów_nic i studentów_ek, którzy niebawem wkroczą na rynek pracy, kwestie związane z troską o społeczeństwo i środowisko są kluczowe, dlatego należy dobrze wykorzystać potencjał i siłę tkwiącą w młodym pokoleniu. Finał naszego konkursu pokazał także ogromną wrażliwość przedstawicieli_ek tej grupy na wszelkiego rodzaju washingi, co powinno być dla biznesu ważną lekcją do odrobienia. Serdecznie gratulujemy wszystkim finalistom i finalistkom wiedzy i umiejętności! – mówi Marzena Strzelczak, prezeska zarządu i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, członkini zarządu CSR Europe.

W 1. etapie Konkursu wiedzy o CSR i ESG 2022/2023, polegającym na wypełnieniu testu składającego się z 15 pytań, udział wzięło 185 studentów i studentek oraz uczennic i uczniów szkół średnich z całej Polski. Do finału zakwalifikowało się czterech najlepszych uczestników_ek. Zadanie finałowe polegało na przygotowaniu prezentacji na jeden z wybranych tematów – należało postawić tezę i uzasadnić ją właściwie dobranymi argumentami. W tym roku tezy dotyczyły m.in. kwestii greenwashingu, roli konsumentów_ek w zrównoważonym rozwoju firm czy realizacji celów społecznych przez korzystanie ze zrównoważonego finansowania.

W skład Jury Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR 2022 weszły: dr Ewa Jastrzębska, wykładowczyni Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Tadeusz Joniewicz, Sustainability & ESG Expert w Allegro, Marta Kukowska, koordynatorka ds. komunikacji & ESG w Stena Recycling, Agnieszka Michalik-Stankowska, liderka Sekcji Strategii i Partnerstw ESG w BNP Paribas Bank Polska, Agnieszka Szamal, specjalistka ds. zrównoważonego rozwoju w ERGO Hestii, oraz Marzena Strzelczak, prezeska zarządu i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przewodnicząca jury.

Wszystkim laureatkom i laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Celem Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR jest upowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju oraz wspieranie osób, które są zainteresowane pogłębianiem wiedzy na ten temat. W konkursie mogą brać udział studenci i studentki oraz uczniowie i uczennice szkół średnich, którzy nie ukończyli 26. roku życia. Konkurs mobilizuje do lepszego zrozumienia idei CSR. Dotyczy zagadnień zarówno teoretycznych, jak i praktycznych – daje możliwość poznania dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu największych firm w Polsce.

19. edycję Ligi Odpowiedzialnego Biznesu wspierają:
Partner Strategiczny Ligi Odpowiedzialnego Biznesu: Bank BNP Paribas
Opiekunowie ścieżek edukacyjnych Ligi Odpowiedzialnego Biznesu: Allegro, ERGO Hestia, Stena Recycling