Znamy finalistów Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR 2021

30 marca 2022

12 lutego 35 osób, wzięło udział w II etapie online Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR. Drugi etap składał się z 3 pytań otwartych. Organizatorzy konkursu wyłonili 6 finalistów_ek.

Do finału zakwalifikowali się:

  1. Nikodem Kaczprzak – Technikum Kinematograficzno-Komputerowe im. Krzysztofa Kieślowskiego w Warszawie
  2. Julia Pyzińska – II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy
  3. Szymon Opoka – I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni
  4. Julia Peda – Uniwersytet Wrocławski
  5. Katarzyna Rohda – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  6. Wiktoria Kaleta – Szkoła Główna Handlowa

Finał Konkursu CSR odbędzie się 20 kwietnia 2022 roku. Zadaniem finalistów_ek będzie obrona wybranego tematu. Prezentacja w formie online będzie odbywać się przed  Jury Konkursu CSR.

***

Celem Konkursu wiedzy o CSR jest upowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju oraz wspieranie osób, które są zainteresowane pogłębianiem wiedzy na ten temat. W Konkursie mogą brać udział studenci i studentki oraz uczniowie i uczennice szkół średnich, którzy nie ukończyli 26 roku życia.

Konkurs CSR mobilizuje do lepszego zrozumienia idei CSR. Dotyczy zagadnień zarówno teoretycznych jak i praktycznych – daje możliwość poznania dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu największych firm w Polsce.