Znaczące oszczędności środowiskowe Carrefour Polska dzięki pojemnikom wielokrotnego użytku

27 kwietnia 2023

Dotyczy firmy: Carrefour Polska,

Blisko 20 tys. m3 zaoszczędzonej wody, redukcja emisji CO2 o prawie tysiąc ton i ponad pół miliona kilogramów odpadów stałych mniej rocznie – to tylko niektóre z efektów wykorzystania przez Carrefour Polska pojemników wielokrotnego użytku IFCO. Wielorazowe skrzynki używane są między innymi do transportu warzyw i owoców pomiędzy dostawcami, magazynami oraz sklepami.

W ciągu roku Carrefour Polska obraca kilkoma milionami skrzynek wielokrotnego użytku, które służą do transportu produktów świeżych. Stanowią one alternatywę do stosowanych powszechnie opakowań kartonowych, są rozwiązaniem bardziej prośrodowiskowym. Ich wykorzystanie w sieci wiąże się nie tylko z redukcją ilości odpadów stałych o 550.000 kg rocznie, ale także z oszczędnością wody o blisko 20.000 m3 oraz CO2 o tysiąc ton kg na przestrzeni dwunastu miesięcy. Wykorzystanie pojemników pozwala również przeciwdziałać marnowaniu jedzenia w łańcuchu dostaw – tylko w ubiegłym roku dzięki ich użyciu udało się Carrefour Polska zmniejszyć jego skalę o blisko 90 ton produktów.

– W Carrefour zdajemy sobie sprawę z wyzwań środowiskowych, które są stawiane nie tylko przed konsumentami, ale i przed całym biznesem. Dlatego zawsze szukamy sposobów na zminimalizowanie naszego wpływu na środowisko. Aby to osiągnąć nie tylko przyłączamy się do akcji, które mają na celu ochronę naszej planety, lecz także inicjujemy własne projekty w tym zakresie. Jednym z nich jest współpraca z IFCO, gdzie u podstaw leży zrównoważone wykorzystywanie tworzyw sztucznych – mówi Barbara Kowalska, dyrektor ds. jakości i zrównoważonego rozwoju Carrefour Polska.

Produkty dostarczane w skrzynkach wielokrotnego użytku IFCO wykorzystywane są w całym obiegu towarów w sieci Carrefour – między producentami i dostawcami produktów, magazynami Carrefour oraz poszczególnymi formatami sklepów na ostatnim etapie logistycznym. W segmencie warzyw oraz owoców stanowią one już znaczący procent wszystkich dostaw. Carrefour planuje zwielokrotnione wykorzystywanie tych opakowań w najbliższych latach.

– Od ponad trzech dekad głównym priorytetem IFCO jest działanie w zakresie gospodarki cyrkularnej, wykorzystując pojemniki wielokrotnego użytku, które zapewniają oszczędności w całym łańcuchu dostaw świeżej żywności. Wraz z naszymi partnerami – takimi jak Carrefour, świadomie podążamy zrównoważoną ścieżką w kierunku ochrony naszej planety. Zastępując opakowania jednorazowe rozwiązaniami wielokrotnego użytku jesteśmy w stanie realnie zmierzyć wysiłki Carrefour na rzecz ograniczenia marnotrawstwa żywności, emisji CO2 oraz generowania odpadów w całym łańcuchu dostaw. Nasza współpraca ma pozytywny wpływ na otaczający nas świat – mówi Edyta Pośnik, country general manager IFCO Systems Poland.

Korzystanie z plastikowych pojemników wielokrotnego użytku jest jednym z elementów długofalowego programu Carrefour „STOP Marnotrawstwu”, który już od 10 lat koncertuje się na przeciwdziałaniu marnowaniu zasobów: między innymi generowaniu mniejszych ilości odpadów oraz wykorzystywaniu opakowań wielokrotnego użytku wszędzie tam gdzie to możliwe.

Już w 2018 roku Grupa Carrefour podjęła zobowiązanie dotyczące ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych. Od tego czasu w Carrefour Polska udało się zredukować masę plastiku w opakowaniach produktów marki własnej o prawie 180 ton.

Źródło: inf.pras.