Złoty Listek CSR Polityki dla ING

14 czerwca 2023

Dotyczy firmy: ING Bank Śląski,

ING po raz piąty został nagrodzony Złotym Listkiem CSR. Tygodnik POLITYKA, firma doradcza Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu już po raz 12 wyróżnili polskich liderów zrównoważonego rozwoju i ESG w ramach inicjatywy Listki CSR POLITYKI.

W zestawieniu POLITYKI oceniano działalność przedsiębiorstw pod względem środowiskowym (E), społecznym (S) i ładu korporacyjnego (G). ING jest obecny w zestawieniu od pierwszej edycji badania.

Złoty Listek jest wyróżnieniem dla liderów ESG za ich konsekwentne wybieranie zrównoważonego rozwoju jako kluczowego elementu strategii biznesowych oraz relacji z interesariuszami. Organizacje opierają swoje działania na najlepszych lokalnych i globalnych praktykach zarządzania, wzorując się na międzynarodowych standardach i regularne raportują działania w zestawieniach pozafinansowych lub zintegrowanych.

– Jesteśmy dumni z kolejnego Złotego Listka CSR dla ING Banku Śląskiego. ESG jest elementem naszej strategii biznesowej i jednym z naszych priorytetów. Chcemy inspirować, dając przykład – dlatego zmiany zawsze zaczynamy od siebie. Chcemy pomagać ludziom być o krok do przodu w życiu i w biznesie oraz towarzyszyć naszym klientom w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wspieramy innowacje na rzecz klimatu – wkrótce finał 3. edycji Programu Grantowego ING – mówi Małgorzata Jarczyk-Zuber, Chief ESG Innovation Officer, ING Bank Śląski.

W tegorocznej edycji zestawienia nadesłano 127 zgłoszeń. Spośród nich aż 104 firmy zdobyły wyróżnienia. Złoty Listek CSR POLITYKI trafił do 23 firm, Srebrny Listek do 35, a Biały Listek do 46. Oceny przyznano na podstawie analiz wypełnianej ankiety, opracowanej według wytycznych normy dotyczącej podstawowych zasad społecznej odpowiedzialności ISO 26000 oraz w stosunku do Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju i najnowszych trendów ESG.

Więcej o działaniach banku z obszaru ESG i zrównoważonego rozwoju na stronie.

Źródło: inf. pras.