Złoty Listek CSR POLITYKI dla CEMEX Polska

21 maja 2015

Dotyczy firmy: CEMEX Polska,

W tegorocznym zestawieniu organizowanym przez tygodnik „Polityka” znalazły się 44 firmy, które wyróżniają się na polu odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju w Polsce. Firma doradcza Deloitte przyznała w IV zestawieniu firm odpowiedzialnych społecznie trzy typy wyróżnień: Złote, Srebrne i Białe Listki CSR.

CEMEX Polska ponownie został uhonorowany najwyższym wyróżnieniem – Złotym Listkiem.

Ankieta, na podstawie której oceniano firmy odpowiedzialne społecznie, została skierowana do około 800 największych firm w Polsce. Przegląd bazuje na wytycznych międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000 w siedmiu najważniejszych obszarach: ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społeczne. Dodatkowo w tym roku ankieta została uzupełniona pytaniem o przyszłe wyzwania w obszarze zrównoważonego rozwoju w 2015 r.

W CEMEX Polska, który znalazł się w grupie 11 najlepszych firm, zrównoważony rozwój jest wpisany w strategię firmy i stanowi jeden z najważniejszych priorytetów i wyznaczników w podejmowaniu decyzji biznesowych. CEMEX Polska realizuje swoje działania na tym polu m.in. poprzez regularny dialog z interesariuszami i pracownikami, minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne, zarządzanie etyką i różnorodnością, koncentrację na klientach, a także poprzez działającą od sześciu lat Fundację CEMEX Budujemy przyszłość. Wszystkie działania w tym zakresie są publikowane w ramach Raportu zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska, wydawanym w cyklu dwuletnim.

Złoty listek CSR POLITYKI otrzymują firmy, dla których realizacja wytycznych zawartych w normie ISO 26000 jest kluczowym elementem strategicznych działań w biznesie i relacjach z interesariuszami. Firmy te często opierają się na najlepszych lokalnych i globalnych praktykach oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania jest system zarządzania etyką oraz spisany i publiczny dokument, który definiuje zasady postępowania biznesowego oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań, których część podlega niezależnej weryfikacji, informują cyklicznie w raportach pozafinansowych lub zintegrowanych. Złote listki otrzymali oprócz CEMEX Polska: Danone Sp. z o.o., ENERGA SA, Grupa LOTOS SA, Grupa Żywiec SA, Kompania Piwowarska SA, Orange Polska, PKN Orlen SA, Provident Polska SA, Schenker Sp. z o.o.

Źrodło: informacja prasowa