Zintegrowany Raport Roczny Grupy ORLEN nagrodzony przez GPW

5 października 2016

Dotyczy firmy: Orlen,

Giełda Papierów Wartościowych nagrodziła Zintegrowany Raport PKN ORLEN za 2015 rok w X edycji konkursu „Raporty Społeczne”. To jeden z najważniejszych w Polsce konkursów oceniający sposób raportowania społecznego spółek. Jednym z jego podstawowych celów jest m.in. promowanie raportów upowszechniających idę odpowiedzialnego biznesu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego.

Koncern już po raz kolejny został nagrodzony za przedstawienie swojej działalność w formule zintegrowanej, która łączy sprawozdawczość finansową z pozafinansowymi aspektami funkcjonowania. Raport prezentuje aktywności Grupy ORLEN, jej model biznesowy, strategię, proces budowy wartości i wyniki finansowe z perspektywy najważniejszych grup interesariuszy. Obok podsumowania minionego roku wskazuje również perspektywy rozwojowe Grupy.

Układ i treści publikacji opierają się na strukturze i wytycznych w zakresie raportowania zintegrowanego, rekomendowanych przez IIRC (International Integrated Reporting Council). Dane pozafinansowe prezentowane są zgodnie ze standardem GRI (Global Reporting Initiative). Raport uwzględnia również kierunki najnowszego prawodawstwa unijnego w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych oraz dotyczących różnorodności.

Koncern opublikował pierwszy raport społeczny w 2003 roku. Dotychczas wydał ich łącznie dwanaście. Na uwagę zasługuję ewolucja jaka nastąpiła w procesie raportowania danych niefinansowych. Od roku 2009 Spółka stosuje standard raportowania danych niefinansowych Global Reporting Initiatives, a w 2015 roku opublikowała pierwszy Raport zintegrowany.

PKN ORLEN jest jedną z nielicznych firm najczęściej nagradzanych w konkursie na najlepszy raport społeczny. Dotychczas do spółki trafiła dwukrotnie nagroda internautów, dwa wyróżnienia, nagroda główna w 2011 oraz nagroda dziennikarzy w 2012 roku. Nagroda Giełdy Papierów Wartościowych to nowa kategoria w konkursie, w którym przyznano ją po raz pierwszy.

Zdaniem organizatorów jednym z celów konkursu na najlepszy raport społeczny jest także zwrócenie uwagi na znaczenie raportowania pozafinansowego i wskazanie dobrych praktyk. Nagradzane są przedsiębiorstwa, które nie tylko prowadzą działalność, biorąc pod uwagę interesy otoczenia, ale także transparentnie to komunikują.

Kryteria konkursu koncentrują się na cechach, którymi powinny charakteryzować się dobre raporty społeczne (tj. raporty z zakresu zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego). Zostały one wypracowane w oparciu o europejskie wytyczne raportowania The European Sustainability Reporting Association (ESRA) oraz zweryfikowane na drodze dialogu z ekspertami przeprowadzonym w 2008 roku.

Pierwsza edycja konkursu miała miejsce w 2007 roku. Organizatorami projektu są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Deloitte. Do 2014 r. konkurs współorganizowały firmy PwC i CSR Consulting, a w 2015 r. – firma SGS.