Zintegrowany raport roczny GAZ-SYSTEM S.A. za 2012 rok

17 lipca 2013

Dotyczy firmy: Deloitte, GAZ-System,

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. już po raz drugi opublikował zintegrowany raport roczny, opisujący działania podjęte przez spółkę na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz prezentujący wyniki finansowe i pozafinansowe za 2012 rok.

Zgodnie ze strategią biznesową GAZ-SYSTEM S.A. do 2020 r. zrównoważony rozwój stanowi kompleksowe wsparcie funkcjonowania firmy i został on ujęty na poziomie celów operacyjnych i działań we wszystkich pozostałych kierunkach strategicznych.

Raport „System, który łączy odpowiedzialnie” przygotowano w oparciu o wytyczne Global Reporting Initiative (GRI) wersji G3.1 na poziomie B+ oraz zgodnie z istniejącą w spółce strukturą zarządzania aspektami zrównoważonego rozwoju. Wytyczne dla raportu i zakres jego treści zostały wypracowane na wewnętrznych warsztatach Zespołu Projektowego ds. CSR i Koordynatorów ds. CSR w spółce.

Zintegrowany raport roczny został poddany zewnętrznej weryfikacji w zakresie danych pozafinansowych przez niezależny organ poświadczający (Deloitte Advisory Sp. z o.o.). Raport „System, który łączy odpowiedzialnie” uzyskał również poświadczenie organizacji Global Reporting Initiative potwierdzające poziom aplikacji B+.

To, że spółka zdecydowała się na raportowanie według wytycznych GRI zmieniło jakościowo treść naszych raportów i uporządkowało cały proces przygotowywania raportu wewnątrz organizacji. Stworzyliśmy w spółce zespół osób, które przekazują dane z poszczególnych obszarów, aktywnie uczestniczą w pisaniu raportu i identyfikują się z tym projektem. Powstawanie raportu w naszej spółce ma na pewno wymiar informacyjny, ale także integrujący różne jednostki organizacyjne. Raportowanie według rozpoznawalnego na całym świecie standardu GRI pomaga nam też wypełniać obowiązki informacyjne wobec europejskich instytucji finansujących nasze projekty inwestycyjne (m.in. EBI, EBOiR) – mówi Małgorzata Polkowska, Rzecznik Prasowy GAZ-SYSTEM S.A.

Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury, a także do zgłaszania wszelkich uwag i opinii w dołączonym do raportu kwestionariuszu ankiety.

Źródło: informacja prasowa