Zintegrowane podejście do ESG jednym z najważniejszych zadań dla biznesu 

28 stycznia 2024

Publikacja ERM Sustainability Institute koncentruje się na dziesięciu trendach w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wskazano w niej kluczowe obszary związane z ESG, na które firmy powinny zwrócić większą uwagę.

W oparciu o badania i wywiady z ekspertami wyszczególniono i opisano dziesięć trendów dla zrównoważonego rozwoju na 2024 r.:

  • dekarbonizacja przedsiębiorstw
  • zarządzanie kapitałem ludzkim
  • zintegrowane podejście do ESG
  • ochrona przyrody
  • wzmożenie wysiłków sprawozdawczych
  • należyta staranność w łańcuchach wartości
  • cyrkularne projektowanie produktów i usług
  • wykorzystanie AI w systemach zarządzania
  • Różnorodność i włączanie
  • zarządzanie ryzykami geopolitycznymi

Do utrudnień w realizacji celów ESG, autorzy zaliczają m.in. postępujące problemy geopolityczne i rosnącą popularności partii sceptycznych wobec ochrony klimatu. Jednocześnie odnotowują sygnały sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi, takie jak kompromis Unii Europejskiej w sprawie dyrektywy CSRD, opublikowanie finalnej wersji ram TNFD czy porozumienie w sprawie odejścia od paliw kopalnych z COP28.

Publikacja jest dostępna tutaj>>

Źródło: ERM Sustainability Institute