Zielone finanse w Polsce 2022 – raport Global Compact

26 sierpnia 2022

Pandemia COVID-19 nie pokrzyżowała planów Unii Europejskiej w zakresie dochodzenia do neutralności klimatycznej. Cele Europejskiego Zielonego Ładu pozostają aktualne, a inwestycje przeznaczone na ich osiąganie mają przyspieszyć wychodzenie państw UE z obecnego kryzysu w ramach Krajowych Planów Odbudowy.

Co więcej, wojna w Ukrainie i wywołana agresją Rosji obecna sytuacja geopolityczna wskazuje, że transformacja energetyczna może przyspieszyć. To oznacza, że instytucje finansowe, banki i fundusze, muszą przyspieszyć swoje zielone agendy.

Rosnąca świadomość klientów, ogłaszanie kolejno strategii zrównoważonego rozwoju przez coraz większą liczbę podmiotów gospodarczych, finansowych i niefinansowych, integracja wartości i zasad ESG będą generować coraz większe zainteresowanie zielonym finansowaniem. Obowiązki takie jak: raportowanie informacji na temat wpływu na środowisko, strategii dekarbonizacyjnych i potencjalnych ryzyk klimatycznych oznaczają nie tylko dodatkowe koszty, ale także spore zmiany organizacyjne w instytucjach finansowych.

Ambitne cele klimatyczne, odbudowa i ochrona ekosystemów i bioróżnorodności, czysta, tania i bezpieczna energia, sprawiedliwa transformacja, zrównoważona i inteligenta mobilność czy sprawiedliwy, zdrowy i przyjazny środowisku system produkcji żywności i wiele nie mniej ważnych celów mających na celu walkę o budowę nowego, zielonego ładu w Polsce, Europie i świecie, oznaczają, że konieczny jest właściwy wybór inwestycji i przeznaczenie, ograniczonych przecież zawsze środków, na te projekty i technologie, które pomogą w tej walce. Jednocześnie coraz bardziej prawdopodobne jest, że inwestycje w niezrównoważone działania i aktywa utkną w martwym punkcie, ponieważ wyzwania związane z klimatem i środowiskiem przybierają na znaczeniu.

Co znajduje się w raporcie „Zielone Finanse w Polsce 2022”?

  • Część I zawiera artykuły ekspertów i naukowców specjalizujących się w zagadnieniach ESG i zrównoważonych finansów.
  • Część II to podsumowanie ankiety dotyczącej zasad ESG skierowanej do sektora finansowego. Badanie jakościowe dotyczyło stanu wdrożenia polityk ESG, priorytetów w ramach polityk ESG, dalszych planowanych działań w tym zakresie oraz wpływu ostatnich i spodziewanych wydarzeń takich jak np. pandemia Covid-19, spodziewane spowolnienie gospodarcze, zacieśnienie polityki monetarnej, wojna w Ukrainie, na działania
    w zakresie ESG w sektorze finansowym.
  • Część III to oddanie głosu krajowym liderom, praktykom w zakresie zrównoważonych finansów: BOŚ Bank, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, Kruk S.A., Bank Millennium, Santander Bank Polska, Dom Inwestycyjny Xelion, Giełdę Papierów Wartościowych, Bank Pekao, mBank, Polski Fundusz Rozwoju, Bank Światowy, Accenture i Bank BNP Paribas.

POBIERZ RAPORT »