Zielone biuro zmniejszy rotację

23 sierpnia 2013

Przyjazne środowisko biurowe poprawia efektywność pracowników, ogranicza zwolnienia chorobowe i rotację kadr. Anita Błaszczak, Rzeczpospolita, 7.08.2013, Źródło