Zielona odbudowa coraz pilniejszą koniecznością. Nowa edycja Emissions Gap Report

11 grudnia 2020

W najnowszej edycji “Emissions Gap Report”, opublikowanego przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP), stwierdzono, że pomimo spadku emisji dwutlenku węgla w 2020 r. spowodowanego pandemią COVID-19, świat nadal zmierza do wzrostu temperatury o ponad 3 st. Celsjusza w tym stuleciu.

W 2019 r. całkowita emisja gazów cieplarnianych osiągnęła rekordowy poziom, wynoszący 59,1 gigaton równoważnika CO2 (GtCO 2 e). W ujęciu globalnym, od 2010 r. emisje rosną średnio o 1,4% w stosunku rocznym.

UNEP przewiduje, że w wyniku mniejszej liczby podróży, zmniejszenia skali działalności przemysłowej i mniejszej produkcji energii elektrycznej w tym roku z powodu pandemii emisja dwutlenku węgla spadnie do 7% w 2020 r. Przełoży się to jednak na bardzo mały spadek globalnego ocieplenia – o zaledwie 0,01 st. C. Krajowe zobowiązania państw, będących sygnatariuszami porozumienia paryskiego, pozostają na niewystarczającym poziomie.

O tym, jakich szans można upatrywać w programach zielonej odbudowy oraz jaką rolę do odegrania mają konsumenci i konsumentki, a także o tym, kto ponosi największą odpowiedzialność za obecny poziom emisji przeczytacie w bazie wiedzy na naszym portalu tutaj >>

Źródło: unep.org.