Zielona Koalicja dla Zdrowia rozpoczyna działalność

28 marca 2024

Dotyczy firmy: Adamed Pharma,

Światowe systemy opieki zdrowotnej odpowiadają za 4% globalnej emisji dwutlenku węgla – to więcej niż lotnictwo czy żegluga. Zielona Koalicja dla Zdrowia ma na celu podejmowanie prośrodowiskowych aktywności na rzecz zmian w sektorze ochrony zdrowia.

Z uwagi na rosnącą globalną populację, malejące zasoby naturalne i narastające zagrożenie zmianą klimatu, zrównoważony rozwój nie jest już wyborem, lecz koniecznością dla zbiorowego dobrobytu i przetrwania. Sektor opieki zdrowotnej zajmuje szczególne miejsce w tym kontekście. Znajduje się na czołowej pozycji pod kątem rozwiązywania dzisiejszych wyzwań, odgrywając kluczową rolę w poprawie i ochronie zdrowia ludzkiego.

Sektor ten ma też znaczący wpływ na środowisko. Od zużycia energii przez szpitale, po produkcję odpadów i konsumpcję zasobów. Wymienione czynniki przyczyniają się do nasilania wyzwań związanych ze zmianą klimatu, które z kolei negatywnie wpływają na zdrowie i dobrobyt ludzi.

Ta podwójna rola stanowi również wyjątkową szansę. Sektor opieki zdrowotnej ma unikalne możliwości tworzenia rozwiązań dla niektórych z najpilniejszych potrzeb zdrowotnych, przyczyniając się zarówno do dobrobytu społecznego, jak i rozwoju gospodarczego. Poprzez włączanie zasad zrównoważonego rozwoju w swoje praktyki, sektor opieki zdrowotnej może nie tylko istotnie zmniejszyć swój własny wpływ na środowisko, ale także poprawić zdrowie środowiskowe.

Zielona Koalicja powstała dzięki inicjatywie Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO przy współpracy Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu Akademii Leona  Koźmińskiego.

– Tworząc Koalicję wyrażamy przekonanie, że wspólna i interdyscyplinarna działalność na rzecz zmian w sektorze ochrony zdrowia może przynieść najskuteczniejsze efekty. Zielona Koalicja dla Zdrowia ma za zadanie – we współpracy z osobami eksperckimi – rozpowszechniać i propagować modele zrównoważonego rozwoju, działać na rzecz minimalizowania negatywnego wpływu środowiskowego, zapobiegać  zdrowotnym skutkom środowiskowych zagrożeń oraz wpływać na poprawę jakości  zrównoważonego zarządzania w sektorze ochrony zdrowia – mówi  dr Agnieszka Sznyk, INNOWO.

 

– Wszystkie organizacje, niezależnie od zakresu swojej działalności, powinny dziś  tak projektować strategie rozwoju, aby systematycznie i konsekwentnie zmniejszać negatywny wpływ na klimat, środowisko przyrodnicze i społeczne, a zwiększać wpływ  pozytywny. Żyjemy w coraz bardziej zagrożonym świecie, ale na szczęście już lepiej rozumiemy, że zdrowie każdego z nas, zdrowie publiczne i zdrowie planety są związane ze sobą na dobre i na złe – dodaje Prof. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego.  

Więcej informacji na stronie.

Źródło: inf. pras.